Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σε ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ε για δημιουργία Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία με αντικείμενο τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές»


«Μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σε ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ε για δημιουργία Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία με αντικείμενο τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές»

Η πρόταση του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Τ.Δ.Ε.) εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Υ.Μ.Ε.Ε.) για δημιουργία Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία με αντικείμενο τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές (με ακρώνυμο TrACE-Transport Analytics Centre of Excellence) πέρασε στην πρώτη φάση του σχετικού προγράμματος χρηματοδότησης WIDESPREAD 04-2017:Teaming (Horizon 2020) με πολύ υψηλή βαθμολογία. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τις 208 προτάσεις που υποβλήθηκαν από τις 13 επιλέξιμες χώρες, πέρασαν στην Πρώτη Φάση μόνο 30.

Η Πρώτη Φάση, η οποία αφορά χρηματοδότηση γύρω στις 400,000 ευρώ, θα διαρκέσει ένα έτος και περιλαμβάνει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) για τη δημιουργία του εν λόγω Κέντρου Αριστείας. Ακολούθως θα υποβληθούν τα Επιχειρησιακά Σχέδια για αξιολόγηση και όσες προτάσεις περάσουν στη Δεύτερη Φάση θα χρηματοδοτηθούν με ποσό της τάξης των 15 εκ. ευρώ περίπου, για 5-7 χρόνια για δημιουργία των νεών Κέντρων Αριστείας. Αναμένεται επίσης επιπρόσθετη ανάλογη οικονομική συμβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συντονιστής της όλης προσπάθειας είναι το Τ.Δ.Ε. εκ μέρους του Υ.Μ.Ε.Ε. και οι υπόλοιποι εταίροι είναι: το Institute for Transport Studies (ITS)-University of Leeds (UK), το Institute of Transportation Systems (DLR) (Berlin-Germany), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (το KIOS Centre for Intelligent Systems and Networks και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος) και το CIIM (Cyprus International Institute of Managmenet).Το Κέντρο αριστείας στοχεύει στο να προωθήσει την έρευνα και καινοτομία σε τομείς όπως: ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, οι πράσινες και βιώσιμες μεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές και η γαλάζια ανάπτυξη. Οι προαναφερόμενοι τομείς επηρεάζουν άμεσα σημαντικές πτυχές της κυπριακής κοινωνίας όπως η οικονομία, το περιβάλλον, ο τουρισμός και η ποιότητα ζωής των πολιτών.Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/01/2021 02:59:34 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων