Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Οι σχετικοί φάκελοι άδειας οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων έρχονται στο Τμήμα σας και γιατί;
2. Είμαι ιδιοκτήτης ανεγειρόμενης κατοικίας για την οποία έχω πάρει έγκριση οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση και ζητώ όπως μου παραχωρηθεί η βοήθεια αυτή και πόσο καιρό θα πάρει;
3. Στην άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πωλήσεων πετρελαιοειδών εμπλέκεται το Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων;
4. Επιτρεπτό οριο ποσότητας πετρελαιοειδών και Υγραερίου που αποθηκεύετε από την Αρμόδια Αρχή (δηλαδή την Επαρχιακή Διοίκηση);
5. Τι και ποτε πρέπει να υποβάλω με την Αίτηση μου για έκδοση Ειδικής Άδειας από το Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων για τη Μετακίνηση Υπέρβαρου Φορτίου, σύμφωνα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμο, Κανονισμούς και Διατάξεις.
6. Στους διαχωρισμούς οικοπέδων το Τμήμα σας εξετάζει και κάποια άλλα σχέδια;
7. Με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να αποθηκεύει πετρελαιοειδή;
8. Αφού τοποθετηθούν οι δεξαμενές Πετρελαιοειδών και Υγραερίου μετά την έγκριση σας υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που πρέπει να γίνει;
9. Το Γραφείο Επάρχου έχει αποφασίσει μετά από αίτηση μου (Αυτοστέγαση) να γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις στην οικία μου. Γι΄ αυτό στάληκε από το Γραφείο Επάρχου ο φάκελος μου στο Τμήμα ποια εργασία γίνεται από το Τμήμα σας;
10. Στο στάδιο έκδοσης άδειας οικοδομής του πρατηρίου πωλήσεως πετρελαιοειδών ο σχετικός φάκελος έρχεται στο Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων;1. Οι σχετικοί φάκελοι άδειας οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων έρχονται στο Τμήμα σας και γιατί;

Οι σχετικοί φάκελοι που η ανάπτυξη εφάπτεται δρόμων που υπάγονται στο Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων έρχονται για τις απόψεις μας σχετικά με αποστάσεις των οικοδομών από το δρόμο (υπεραστικούς και άλλους δρόμους) και όρους κατά πόσο χρειάζεται διεύρυνση ο δρόμος και κατασκευές που πρέπει να γίνουν όπως πεζοδρόμια, οχετούς ομβρίων νερών κλπ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 2. Είμαι ιδιοκτήτης ανεγειρόμενης κατοικίας για την οποία έχω πάρει έγκριση οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση και ζητώ όπως μου παραχωρηθεί η βοήθεια αυτή και πόσο καιρό θα πάρει;

Η καταβολή των χρημάτων γίνεται σταδιακά και αναλόγως της προόδου εργασίας της οικοδομής σας. Γι΄ αυτό γίνεται επιτόπου επίσκεψη και αφού διαπιστωθεί ότι σύμφωνα με την πρόοδο της εργασίας δικαιούστε την καταβολή χρημάτων εκδίδεται διατακτικό με το ανάλογο ποσό και αποστέλλεται στο Γραφείο Επάρχου. Προσπάθεια μας είναι να γίνεται το συντομότερο δυνατό. Περίπου όμως η διαδικασία αυτή γίνεται σε 10 μέρες. Η διαδικασία αυτή γίνεται για αυτοστέγαση σε Κυβερνητικά και Ιδιόκτητα οικόπεδα. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδιος Λειτουργός μετά από επιτόπου επίσκεψη προβαίνει σε εκτίμηση του κόστους που απαιτείται για τις επιδιορθώσεις αυτές και αποστέλλεται ο φάκελος σας στο Γραφείο Επάρχου. Η ίδια διαδικασία γίνεται και σε περιπτώσεις εκτιμήσεων διαφόρων έργων σε κατοικίες στους Συνοικισμούς αυτοστέγασης.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 3. Στην άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πωλήσεων πετρελαιοειδών εμπλέκεται το Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων;

Συμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία για να εκδοθεί άδεια λειτουργία πρατηρίου θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί από το Τμήμα μου Πιστοποιητικό Καταλληλότητας ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και προμήθειας πετρελαιοειδών είναι σύμφωνα με τη σχετική άδεια και ότι αυτές είναι κατάλληλες και ασφαλείας. Τόσο το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του πρατηρίου όσο και η άδεια λειτουργίας ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του χρόνου που εκδόθηκε. Για την αποθήκευση πετρελαιοειδών εκτός από την Αρμόδια Αρχή (΄Επαρχος) λαμβάνονται και οι απόψεις του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για το υγραέριο λαμβάνονται και οι απόψεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 4. Επιτρεπτό οριο ποσότητας πετρελαιοειδών και Υγραερίου που αποθηκεύετε από την Αρμόδια Αρχή (δηλαδή την Επαρχιακή Διοίκηση);

Για να υποβληθεί αίτηση για άδεια αποθήκευσης θα πρέπει η ποσότητα που αποθηκεύεται να είναι μεγαλύτερη από: (α) για βενζίνη πάνω από 20 λίτρα (β) για φωτιστικό πετρέλαιο πάνω από 500 λίτρα (γ) για ακάθαρτο πετρέλαιο πάνω από 1000 λίτρα (δ) για υγραέριο πάνω από 375 λίτρα νερού (η χωρητικότητα της δεξαμενής σε νερό) ή 200 κιλά.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 5. Τι και ποτε πρέπει να υποβάλω με την Αίτηση μου για έκδοση Ειδικής Άδειας από το Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων για τη Μετακίνηση Υπέρβαρου Φορτίου, σύμφωνα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμο, Κανονισμούς και Διατάξεις.

Για να μπορέσει το Τμήμα να εξετάσει αίτημα μετακίνησης υπέρβαρου φορτίου, θα πρέπει ο αιτητής να υποβάλει και να δηλώνονται στην αίτηση του, τα πιο κάτω στοιχεία: · Αρ. Εγγραφής Ρυμουλκού και Ρυμουλκούμενου · Μήκος Ρυμουλκού και Ρυμουλκούμενου · Πλάτος Ρυμουλκού και Ρυμουλκούμενου · Πλάτος / Διαστάσεις Φορτίου · Ύψος Ρυμουλκού/Ρυμουλκούμενου (συμπεριλαμβανομένου και του φορτίου) · Βάρος Ρυμουλκού · Βάρος Ρυμουλκούμενου · Βάρος Φορτίου · Ολικό Βάρος Ρυμουλκού, Ρυμουλκούμενου και φορτίου · Σχεδιάγραμμα σχετικό με την κατασκευή του Ρυμουλκού και του Ρυμουλκούμενου στο οποίο να δείχνονται § Ο αριθμός αξόνων, § οι αποστάσεις μεταξύ των αξόνων, § το μεταφερόμενο φορτίο από κάθε άξονα στο δρόμο κλπ · Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Εγγραφής και Αξονικού Φορτίου (plating cerificate) για το Ρυμουλκό και το Ρυμουλκούμενο · Διαδρομή που θα ακολουθηθεί · Ημερομηνία που θα γίνει η διαδρομή · Πιστοποιητικό από Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι το όχημα είναι κατάλληλο για την εκτέλεση της μεταφοράς. Η αίτηση με τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που προτίθεται ο αιτητής να κάνει τη μετακίνηση για να μπορέσει το Τμήμα να εξετάσει το αίτημα και να απαντήσει έγκαιρα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 6. Στους διαχωρισμούς οικοπέδων το Τμήμα σας εξετάζει και κάποια άλλα σχέδια;

Το Τμήμα μου εξετάζει τα σχέδια μηκοτομών και οριζοντιογραφιών όλων των φακέλων διαχωρισμού οικοπέδων και μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει αν τα σχέδια είναι ικανοποιητικά και θέτει όρους για κατασκευή οχετών ομβρίων νερών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 7. Με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να αποθηκεύει πετρελαιοειδή;

-Ενας τρόπος είναι οι δεξαμενές πετρελαίου να τοποθετηθούν υπόγεια και ο άλλος τρόπος υπέργεια. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν κάποιες αποστάσεις από την οικοδομή και από τα σύνορα του τεμαχίου. Επίσης θα πρέπει να γίνουν κάποιες κατασκευές που αναφέρονται στη Νομοθεσία.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 8. Αφού τοποθετηθούν οι δεξαμενές Πετρελαιοειδών και Υγραερίου μετά την έγκριση σας υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που πρέπει να γίνει;

Αφού τοποθετηθούν θα γίνει επιτόπου έρευνα από Αρμόδιο Λειτουργό και αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης έχουν γίνει σύμφωνα με τους όρους μας και κριθούν κατάλληλες και ασφαλείς εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταλληλότητας με το οποίο θα εκδοθεί η άδεις Αποθήκευσης πετρελαιοειδών από την Αρμόδια Αρχή.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 9. Το Γραφείο Επάρχου έχει αποφασίσει μετά από αίτηση μου (Αυτοστέγαση) να γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις στην οικία μου. Γι΄ αυτό στάληκε από το Γραφείο Επάρχου ο φάκελος μου στο Τμήμα ποια εργασία γίνεται από το Τμήμα σας;

Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδιος Λειτουργός μετά από επιτόπου επίσκεψη προβαίνει σε εκτίμηση του κόστους που απαιτείται για τις επιδιορθώσεις αυτές και αποστέλλεται ο φάκελος σας στο Γραφείο Επάρχου. Η ίδια διαδικασία γίνεται και σε περιπτώσεις εκτιμήσεων διαφόρων έργων σε κατοικίες στους Συνοικισμούς αυτοστέγασης.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 10. Στο στάδιο έκδοσης άδειας οικοδομής του πρατηρίου πωλήσεως πετρελαιοειδών ο σχετικός φάκελος έρχεται στο Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων;

Ναι. ΄Ερχεται στο Τμήμα για απόψεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και δίνονται απόψεις εκτός των άλλων σχετικά με διεύρυνση υφιστάμενου δρόμου που υπάγεται στο Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων για κατασκευές που πρέπει να γίνουν (π.χ. πεζοδρόμια, οχετοί ομβρίων νερών κλπ.)
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας


Τελευταία Ενημέρωση στις: 24/09/2021 12:03:22 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων