Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα > Ανακοινώσεις > Άλλες Ανακοινώσεις > Άλλες Ανακοινώσεις (Αρχείο)

Άλλες Ανακοινώσεις (Αρχείο)
Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2020</span>] 2020

 • 08/10/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 09/2019/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/10/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 10/2019/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 11/10/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/11/2019(Ε)
 • 11/10/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/19/2019/Ε(Α)
 • 16/10/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/17/2019/Υ(Α)
 • 06/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/20/2019/Π(Α)
 • 07/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 13/2019/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 12/2019/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 11/2019/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 18/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/21/2019/Π(Α)
 • 21/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/21/2019/Π(Α)
 • 21/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/16/2019(Ε)
 • 21/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/765(A1)
 • 21/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/765(A1)
 • 22/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/DB/16
 • 22/11/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/26/2019/Π(Α)
 • 13/12/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/14/2019
 • 17/12/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/9/2019/Ε(Α)
 • 10/01/2020 Ανοικτός Διαγωνισμός Τύπου Συμφωνίας-Πλαίσιο για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Στάσεων/Στεγάστρων Λεωφορείων Παγκύπρια (Intention to Procure an Open Competition of a Framework Agreement for the Provision, Installation and Maintenance of Bus Stops /Shelters, by 7/2/2020)
 • 21/01/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ GNOSIS (για τη διαχείριση δεδομένων του οδικού δικτύου της Κύπρου)
 • 04/02/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/27/2019/Y(Α)
 • 14/02/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/8/2019(Ε)
 • 14/02/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/14/2019/Ε(Α)
 • 05/03/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/8/2020/Ε(Α)
 • 16/03/2020 Ειδική ιστοσελίδα για τον κορωνοϊό
 • 10/04/2020 Ενοικίαση κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος-Καλοκαιρινή περίοδος 2020- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 • 30/04/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:03/2020/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 30/04/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:02/2020/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 06/05/2020 Εργασίες ανάπτυξης δικτύου, από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή
 • 06/05/2020 εργασίες τοπικής συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος από τη συμβολή της με την οδό Βασιλέως Παύλου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Νέου Λιμανιου, την Κυριακή 10/5/2020
 • 06/05/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 01/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/05/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 01/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/05/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:14/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 18/05/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:18/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 18/05/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 16/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 25/05/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/32/2019/Ε(Α)
 • 25/05/2020 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ 2020
 • 28/05/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 04/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 19/06/2020 «Αποκατάσταση της περιοχής χώρου απόθεσης φωσφογύψου στην περιοχή των πρώην Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών στο Βασιλικό και κατασκευή θωράκισης για προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση του παραλιακού μετώπου Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/54/2018/Ε(Α) - 1.Αλλαγή Αρ. 8 :Αποτελέσματα σκύρων διαβασικών 4/10, 8/20 και άμμων διαβασικού και ασβεστολιθικού, 2.Αλλαγή Αρ. 9: Αποτελέσματα υλικού τύπου 2»
 • 19/06/2020 Περιοδική Συντήρηση δρόμων Επαρχίας Λάρνακας. Εργαστηριακός έλεγχος σκύρων 10/14mm - Δημοσιοποίηση απόφαση Κ.Ε.Α.Α.
 • 19/06/2020 «Περιοδική συντήρηση εντός δημοτικών ορίων και επαρχίας Αμμοχώστου Αριθμός Σύμβασης: ΚΠΣ/39/2018/Ε(Α) Αριθμός Αλλαγής 1. Χρηματικές αποκοπές ασφαλτικού σκυροδέματος επιφανειακής στρώσης (AWC) λόγω αστοχίας στις δοκιμές κοκκομέτρησης και στο βαθμό συμπίεσης» - Δημοσιοποίηση απόφαση Κ.Ε.Α.Α.
 • 23/06/2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:06/2020/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/07/2020 Δημόσια Διαβούλευση -Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»
 • 17/07/2020 Πλήρωση 2 κενών μόνιμων θέσεων Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημοσίων Έργων
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2019</span>] 2019

 • 05/10/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/14/2018
 • 10/10/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 44/2018
 • 11/10/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 09/2018/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 16/10/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 43/2018
 • 17/10/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/18/2018/Ε(Α)
 • 26/10/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/10/2018
 • 31/10/2018 Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση Ενημέρωσης του Έργου «ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
 • 31/10/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 38/2018
 • 02/11/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 10/2018/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 02/11/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 08/2018/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 05/11/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 11/2018/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/30/2018/Υ(Α)
 • 20/11/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 42/2018
 • 23/11/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης:ΚΠΣ/42/2018/Π(Α)
 • 03/12/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/12/2018
 • 21/12/2018 Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωμη έξι κενών μόνιμων θέσεων Εκτελεστικού Μηχανικού
 • 21/12/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρ. Διαγωνισμού Α/16/2018
 • 15/01/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/18/2018
 • 01/02/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 43/2018
 • 01/02/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 2/2019
 • 01/02/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 4/2019
 • 13/02/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 6ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας & Ευφυών Μεταφορών στη Κύπρο την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
 • 13/02/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 3/2019
 • 15/02/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 07/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 15/02/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/54/2018/Ε(Α)
 • 08/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 05/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 12/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 08/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 12/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 06/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 12/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 04/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 15/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 11/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 18/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/663(A)
 • 18/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/19/2018/Ε(Α)
 • 20/03/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
 • 22/03/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/33/2018/Ε(Α)
 • 02/04/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/21/2018/Υ(Α)
 • 02/04/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/28/2018/Υ(Α)
 • 02/04/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 02/2019/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 04/04/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/29/2018/Υ(Α)
 • 17/04/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/37/2018/Υ(Α)
 • 19/04/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/20/2018/Ε(Α)
 • 09/05/2019 Κυβερνητικές Κατοικίες Τρόοδους - Καλοκαίρι 2019
 • 10/05/2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 • 23/05/2019 GRASPINNO Ημερίδα/Εργαστήρι - «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» που στοχεύουν στην Ενεργειακή Απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ενεργειακή ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων
 • 07/06/2019 Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) σε σχέση με τον Αρ. Σύμβασης: PS/C/789 (Περιοδική Συντήρηση εντός Δημοτικών Ορίων και Επαρχίας Αμμοχώστου)
 • 10/06/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 17/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 18/06/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 18/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 28/06/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/769 (A1)
 • 03/07/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ.Ε.Α.Α. - Κατασκευή οδοστρώματος περιλαμβανομένων θεμελίου Τύπου I και πρώτης και δεύτερης στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος στο οδόφραγμα της Δερύνειας στην Επαρχία Αμμοχώστου, Αρ. Διαγωνισμού: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 3/2017, Αλλαγή αρ. 1
 • 03/07/2019 Ευφυείς μεταφορές - Το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «Transport Network – Intelligent Transport System Go» (TN-ITS GO)
 • 04/07/2019 Περιοδική Συντήρηση Δρόμων και Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Αμμοχώστου Αριθμός Σύμβασης: PS/C/738 Αριθμός Αλλαγής 1
 • 04/07/2019 Εργασίες κατασκευής νέου ανοίγματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού, παρά την έξοδο Μονής
 • 04/07/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 29/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 04/07/2019 Προμήθεια και μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος για διάφορες περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας. -Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΤΔΕ ( ΕΜ.ΛΚΑ) 15/2017
 • 16/07/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/5/2019/Υ(Α)
 • 19/07/2019 Αίτηση για παραχώρηση Κυβερνητικής κατοικίας στο Τρόοδος για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020
 • 19/07/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 20/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 22/07/2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ. - στο πλαίσιο της δράσης «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας»
 • 22/07/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - "ΑΝΑΚΑΛΥΠΤOΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝΤΑΣ"
 • 24/07/2019 Participation in an INTERREG MED Project (2014-2020 ) : Mediterranean Interregional Electromobility Networks for Intermodal and Interurban Low Carbon Transport Systems , “EnerNETMob”
 • 30/07/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/10/2019(Ε)
 • 30/07/2019 Παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία
 • 09/08/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 12/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 19/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 26/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 30/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 27/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 20/08/2019 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16- 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
 • 09/09/2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΩΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕς- ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 19-20
 • 09/09/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 14/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/09/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 16/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 10/09/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/35/2018/Υ(Α
 • 20/09/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • 23/09/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/18/2018/Ε(Α)
 • 23/09/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/40/2018/Ε(Α)
 • 23/09/2019 Πρόσκληση - Eγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας και απονομή βραβείων Διαγωνισμού και Δήμου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2019
 • 27/09/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/7/2019(Ε)
 • 30/09/2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/6/2019/Ε(Α)
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2018</span>] 2018

 • 06/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/3/2017
 • 06/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/7/2017
 • 09/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/680
 • 12/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 31/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 12/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 24/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 16/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 31/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 17/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΠΑΤΣΙΕΣ) ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ- Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 22/2017
 • 18/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/13/2017
 • 19/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 17/2017
 • 19/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 20/2017
 • 20/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/11/2017
 • 25/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 25/2017
 • 25/10/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 13/2017
 • 25/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς:36/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 27/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 34/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 27/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 29/2017
 • 30/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: 10/2017/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 30/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 30/2017
 • 31/10/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 10/2017
 • 01/11/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 14/2017
 • 01/11/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 11/2017
 • 01/11/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 16/2017
 • 01/11/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 17/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 03/11/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για την Κατεδάφιση του οικισμού Βερεγγάρια στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού
 • 10/11/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 20/2017
 • 10/11/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/8/2017
 • 14/11/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 12/2017
 • 16/11/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 38/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 17/11/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 34/2017
 • 20/11/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 15/2017
 • 21/11/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/20/2017
 • 27/11/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/786
 • 28/11/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 40/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 05/12/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 19/2017
 • 05/12/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 25/2017
 • 21/12/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 29/2017
 • 22/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ- Ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού - 2η Δημόσια Διαβούλευση - Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.00-13.00
 • 28/12/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για την Βελτίωση Τμήματος του Παρακαμπτήριου Δρόμου Πελενδρίου
 • 29/12/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για την κατασκευή του Δρόμου προσπέλασης προς Μένικο από τον Παλαιό Δρόμο Λευκωσίας – Ακακίου
 • 08/01/2018 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 34/2017
 • 17/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 25/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 18/01/2018 GRASPINNO Ενημερωτικό - «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» που στοχεύουν στην Ενεργειακή Απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ενεργειακή ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων
 • 19/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/6/2017
 • 22/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/790
 • 22/01/2018 Τμήμα του δρόμου Αγίας Νάπας – Μακρόνησος – Λιοπέτρι (Ε309) θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση, την Τρίτη 23/1/2018
 • 23/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 33/2017
 • 29/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/D/382
 • 29/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 31/2017
 • 29/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 28/2017
 • 29/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 01/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 31/01/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 35/2017
 • 14/02/2018 Ανάθεση Διαγωνισμού: (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. ΛΣΟΥ) 5/2017
 • 16/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 6/2018
 • 16/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 2/2018
 • 20/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 1/2018
 • 23/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στo 5o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας, Λευκωσία, 14-15 Μαΐου 2018 - " 5th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans", Nicosia 14-15 May 2018
 • 23/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 05/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 23/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 7/2018
 • 23/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/1/2018
 • 23/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 3/2018
 • 27/02/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 3/2018
 • 02/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 11/2018
 • 02/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 10/2018
 • 02/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 5/2018
 • 14/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/793
 • 22/03/2018 Ενοικίαση κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος Καλοκαιρινή περίοδος 2018
 • 22/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 4/2018
 • 27/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 01/2018/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 30/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 11/2018
 • 30/03/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 9/2018
 • 17/04/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 03/2018/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 17/05/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 16/2018
 • 21/05/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 12/2018
 • 22/05/2018 Public Private Partnership (PPP) Projects Seminar, 18th of May 2018
 • 29/05/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη βελτίωσης και προστασίας του παραλιακού μετώπου από το ακρωτήριο Κίτι μέχρι την περιοχή αεροδρομίου Λάρνακας-Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/4/2018/Υ(Α)
 • 30/05/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/6/2018/Υ(Α)
 • 01/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 22/2018
 • 01/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 23/2018
 • 01/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 24/2018
 • 04/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 25/2018
 • 11/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/8/2018/Υ(Α)
 • 11/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 32/2018
 • 11/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 26/2018
 • 14/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 33/2018
 • 21/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 31/2018
 • 26/06/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 30/2018
 • 02/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/774
 • 02/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/4/2018
 • 02/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/3/2018
 • 06/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 19/2018
 • 06/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 18/2018
 • 06/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/5/2018/Υ(Α)
 • 09/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 15/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 13/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: ΚΠΣ/13/2018/Π(Α)
 • 13/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 36/2018
 • 13/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 39/2018
 • 16/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 7/2018
 • 16/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 32/2018
 • 16/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 15/2018
 • 17/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς:17/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 17/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 18/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 17/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 39/2018
 • 18/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/32/2018/Π(Α)
 • 20/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 40/2018
 • 20/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 49/2018
 • 20/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 19/2018
 • 20/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/1/2018/Ε/(ΑΔ)
 • 27/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/734
 • 27/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 41/2018
 • 31/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 30/2018
 • 31/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 31/2018
 • 31/07/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 33/2018
 • 01/08/2018 GRASPINNO - Ανακοίνωση - CYPRIOT LIVING LAB informed stakeholders about Green Public Procurement and GRASPINNO eGPP tool
 • 03/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 21/2018
 • 07/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 38/2018
 • 07/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/14/2018/Π(Α)
 • 09/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 16/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 21/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 13/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 20/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/08/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 15/2018
 • 28/08/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επιθεωρήσεις Γεφυρών του Οδικού Δικτύου του Τμήματος Δημοσίων Έργων
 • 04/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 44/2018
 • 04/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/25/2018/Π(Α)
 • 04/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 45/2018
 • 04/09/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15/9/2018
 • 06/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 51/2018
 • 06/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 50/2018
 • 06/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 52/2018
 • 07/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 42/2018
 • 07/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 46/2018
 • 10/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 43/2018
 • 14/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/5/2018
 • 14/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/11/2018
 • 14/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/15/2018/Ε(Α)
 • 14/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/15/2018/Ε(Α)
 • 17/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 20/2018
 • 17/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 34/2018
 • 19/09/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - Εκδήλωση Κυριακή 23/9/2018, στα πλαίσια της Εβδομάδας Κινητικότητας στη Λεμεσό
 • 19/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 25/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 21/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/12/2018/Ε(Α)
 • 24/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 35/2018
 • 24/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/38/2018/Ε(Α)
 • 25/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 26/2018/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 28/09/2018 Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την Πλήρωση μιας Κενής Μόνιμης Θέσης Αρχιτέκτονα
 • 28/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/41/2018/Ε(Α)
 • 28/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/39/2018/Ε(Α)
 • 28/09/2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/6/2018
 • 13/12/2018 Κλειστές για την κυκλοφορία η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση τη Λευκωσία, στο ύψος του κόμβου Μουτταγιάκας για μήκος 800μ. περίπου, καθώς και η έξοδος και είσοδος του αυτοκινητόδρομου προς Μουτταγιάκα
 • 13/12/2018 Κλειστή για την κυκλοφορία η οδός Αγαπήνορος στον Ύψωνα το Σάββατο 15/12/2018
 • 13/12/2018 Η οδός Μακεδονίας παρά την εκκλησία του Αγίου Σάββα στον Ύψωνα θα είναι κλειστή για την κυκλοφορία
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2017</span>] 2017

 • 05/06/2015 Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στο Δήμο Σωτήρας (Αρ. Σύμβασης Τ.Α.Υ. 5/2013) - Ανακοίνωση Κ.Ε.Α.Α.
 • 06/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 24 /2016
 • 10/10/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Αναβάθμιση/ επιδιόρθωση της Γέφυρας Μονής στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού
 • 11/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Έργο: Σταθεροποίηση Κατολίσθησης και Ανακατασκευή τμήματος δρόμου Λουκρούνου - Σίμου (Ε712)
 • 12/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 21 /2016
 • 13/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 41/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 13/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 42/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 14/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 05/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 14/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 39/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 14/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 25/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 17/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 19 /2016
 • 19/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 32/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 19/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 36/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 19/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 46/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 21/10/2016 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ - Διεύρυνση και Βελτίωση της οδού Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό, Φάση Ι – Τμήμα Α: Στ. Κυριακίδη – Λεωφόρος Σπ. Κυπριανού
 • 21/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 4 /2016
 • 21/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 9 /2016
 • 26/10/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/D/369
 • 07/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 26/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 31/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 33/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 30/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 46/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2016 Προμήθεια ρυθμιστών φώτων τροχαίας, φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου "Pelican" και σχετικού εξοπλισμού - Αρ. Συμβολαίου: PS/GS/17
 • 07/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 28/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 07/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 25/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 11/11/2016 ΗΜΕΡΙΔΑ 8 Νοεμβρίου 2016 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
 • 22/11/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Κατασκευή μέτρων βελτίωσης της παράκτιας περιοχής μπροστά από το ξενοδοχείο Venus στον Δήμο Πάφου
 • 25/11/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/708
 • 01/12/2016 ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)
 • 02/12/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/776
 • 09/12/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ PS/C/778
 • 12/12/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 14 /2016
 • 15/12/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Βελτίωση δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο Λεμεσού, Φάση Α
 • 19/12/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 30 /2016
 • 19/12/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 17 /2016
 • 10/01/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 27 /2016
 • 18/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Παροχή υπηρεσιών για το κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων καθώς και το μάζεμα και απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων σε συνήθεις δόμους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 02/03/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 02/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 02/03/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για την Βελτίωση του Παρακαμπτηρίου Δρόμου Γερμασόγειας, Φάση Α
 • 03/03/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/780
 • 03/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) για σφραγιστικές επαλείψεις στην Επαρχία Λάρνακας
 • 06/03/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για Μελέτη και κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, Φάση ΙΙ–Τμήμα Β, (Παράλληλος Δρόμος)
 • 13/03/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 17/03/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/781
 • 30/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00ΜΜ
 • 31/03/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/783
 • 04/04/2017 Αναβάθμιση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά – Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρυθμιστών φώτων τροχαίας, φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου “Pelican” και σχετικού εξοπλισμού
 • 07/04/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Τοπική επιδιόρθωση κατεστραμμένου ασφαλτικού οδοστρώματος σε διάφορα σημεία σε συνήθεις δρόμους και αυτοκινητόδρομους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 07/04/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 01/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 12/04/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για Βελτίωση του δρόμου Καλοπαναγιώτη – Λεύκας, Δρόμος προς το οδόφραγμα Λεύκας – Απλικίου
 • 12/04/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά. Κατασκευή οχετών αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς Μετσόβου – Λευκάδας – Καθαρής και Ηλυσίων – Σταδίου – Χ. Πεττεμερίδη στην Αγλαντζιά
 • 21/04/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στo 5o Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας & Ευφυών Μεταφορών που διοργανώνεται στα πλαίσια της Πράξης «CROCODILE II»
 • 28/04/2017 Υπογραφή Συμβόλαιου -Βελτίωση και Επέκταση Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας
 • 02/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/782
 • 02/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 06/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 12/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού PS/C/788
 • 17/05/2017 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ 
 • 17/05/2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ  -ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
 • 19/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 6/2017
 • 23/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 12/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 23/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/785
 • 23/05/2017 ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:12/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ,ΜΑΖΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 23/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 05/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 23/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 04/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 23/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 04/2017/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 25/05/2017 Εργασίες ένωσης καλωδίου από Ιδιωτική Εταιρεία σε υφιστάμενα φρεάτια τηλεπικοινωνιών
 • 30/05/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 05/2017/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 02/06/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
 • 12/06/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 4/2017
 • 15/06/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σε ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ε για δημιουργία Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία με αντικείμενο τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές»
 • 15/06/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 3/2017
 • 20/06/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 18/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 21/06/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 5 /2017
 • 23/06/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 11/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 23/06/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 20 /2016
 • 30/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Παροχή υπηρεσιών για το κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων σε αυτοκινητόδρομους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 30/06/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 2 /2017
 • 06/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Ενοικίαση 1-5 ελαστιχοφόρων εκσκαφέων φορτωτήρων (Digger Loader) για εργασία στην Επαρχία Λάρνακας
 • 12/07/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 06/2017/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 14/07/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 10 /2017
 • 14/07/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 14 /2017
 • 21/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - αντικατάσταση κτυπημένων στηθαίων ασφαλείας και νέα τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε δρόμους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 21/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - εργασίες αντικατάστασης στεγών από φύλλα αμιάντου και μεταλλικούς τσίγκους εντός της Επαρχίας Λάρνακας
 • 21/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ενοικίαση, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση μεταλλικών ικριωμάτων (σκαλωσιών) και τοποθέτηση περίφραξης με όλα τα εξαρτήματα για το κτίριο του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας
 • 21/07/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την κατεδάφιση υποστατικών της Στέγης «Άγιος Χαράλαμπος», στη Λάρνακα.
 • 27/07/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 23/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 01/08/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/789
 • 01/08/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/787
 • 24/08/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την κατεδάφιση αμαξοστασίου στον Πυροσβεστικό σταθμό Ορόκλινης
 • 24/08/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για το κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και το μάζεμα και απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων σε αυτοκινητόδομους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 24/08/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος σε διάφορες περιοχές της πόλης και Επαρχίας Λάρνακας
 • 24/08/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Eνοικίαση τεσσάρων (4) φορτηγών αυτοκινήτων με μηχανοδηγό Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας
 • 08/09/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου TrACE, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία με αντικείμενο τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές
 • 11/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 16 /2017
 • 13/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 17 /2017
 • 13/09/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Πάφου
 • 13/09/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Λάρνακας -Αρ. Διαγωνισμού:PS/C/782
 • 15/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 26/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 15/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 22/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 18/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/760
 • 27/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - κατεδάφιση αμαξοστασίου στον Πυροσβεστικό σταθμό Ορόκλινης
 • 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 4/2017
 • 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 8/2017
 • 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 9/2017
 • 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 12/2017
 • 29/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 15 /2017
 • 02/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Καθαρισμός ερεισμάτων με τη χρήση σάρωθρου σε διάφορους δρόμους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 16/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΠΑΤΣΙΕΣ) ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ-Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 23/2017
 • 25/10/2017 Κοινωνική εκδήλωση στην Ορμήδεια το Σάββατο 28/10/2017
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2016</span>] 2016

 • 18/09/2015 Ερωτηματολόγιο - Βιώσιμης Κινητικότητας
 • 01/12/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ), Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 27/2015
 • 07/12/2015 Υπογραφή Συμβολαίου για την Κατασκευή οχετών σε τμήμα του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το γεφύρι του ποταμού Αλυκού
 • 10/12/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) για σφραγιστικές επαλείψεις στην Επαρχία Λάρνακας
 • 17/12/2015 Το Τμήμα Δημοσίων Έργων διοργάνωσε με επιτυχία το Εκτελεστικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Διευθυντών Δρόμων (Executive Board of the Conference of European Directors of Roads-CEDR) στη Λεμεσό στις 2-4 Δεκεμβρίου 2015
 • 22/12/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ), Mεταλλικών κιγκλιδωμάτων
 • 30/12/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 14.1.2016
 • 07/01/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού, Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 33/2015
 • 08/01/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Κατασκευή της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά
 • 12/01/2016 Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή στην Λάρνακα (εντός ακτίνας 15 Km από Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας στις Φοινικούδες)
 • 13/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Καθάρισμα επενδυμένων αυλακιών σε αυτοκινητόδρομους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 13/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Για καθάρισμα των ερεισμάτων των δρόμων της Επαρχίας Λάρνακας
 • 14/01/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Προμήθεια, νερού και ράντισμα με βυτιοφόρο χωρητικότητας 12 τόνων και άνω
 • 14/01/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 21.1.2016
 • 21/01/2016 Ενοικίαση κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος - Καλοκαιρινή περίοδος 2016
 • 21/01/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Eνοικίαση 1-4 ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκίνητων με μηχανοδηγό
 • 22/01/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος
 • 22/01/2016 Έναρξη λειτουργίας της Γεωπύλης (Geoportal) για την Κύπρο, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE
 • 25/01/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - PS/C/748
 • 02/02/2016 ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 5/2016 - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για προμήθεια εξαρτημάτων ξυλουργικών κατασκευών
 • 12/02/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Kαθάρισμα 20.000 τρεχ.μ.±30% επενδυμένων αυλακιών
 • 15/02/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓ. Α/20/2015
 • 15/02/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓ. Α/18/2015
 • 23/02/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για καθάρισμα των ερεισμάτων των δρόμων της Επαρχίας Λάρνακας
 • 24/02/2016 Έκθεση Φωτογραφίας και Απονομή Βραβείων Φωτογραφικού Διαγωνισμού Τμήματος Δημοσίων Έργων
 • 25/02/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Για ενοικίαση οικοδομή στην Λάρνακα
 • 04/03/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -PS/C/705
 • 15/03/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/753
 • 16/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Ενοικίαση ενός περιστρεφόμενου εκσκαφέα κινούμενου επί ερπυστριών με υδραυλική σφύρα ιπποδύναμης 125 ΗΡ και άνω
 • 21/03/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Κατασκευή πέντε (5) παράλληλων κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας
 • 24/03/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/746(3R)
 • 05/04/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/16/2015
 • 14/04/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Κατασκευή έξι (6) παράλληλων κυματοθραυστών στον Κόλπο Περβολιών- 13/04/2016
 • 20/04/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 10/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 21/04/2016 4ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας & Ευφυών Μεταφορών στη Κύπρο την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016
 • 27/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Ενοικίαση 1-5 ελαστιχοφόρων εκσκαφέων φορτωτήρων (Digger Loader) εφοδιασμένα με υδραυλική σφύρα, με μηχανοδηγούς
 • 27/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την τοπική επιδιόρθωση κατεστραμμένου ασφαλτικού οδοστρώματος της Επαρχίας Λάρνακας
 • 27/04/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Εκβάθυνση / Εκβραχισμό / Βυθοκόρηση της Εισόδου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αγίας Νάπας
 • 28/04/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την αντικατάσταση κτυπημένων στηθαίων ασφαλείας και την νέα τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε δρόμους και αυτοκινητόδρομους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 09/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - PS/C/747
 • 09/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 17/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 10/05/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
 • 10/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 19/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 10/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 21/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 20/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 15/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 20/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - PS/C/779
 • 24/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 22/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 25/05/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Περιοδική Συντήρηση Δρόμων και Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Αμμοχώστου
 • 26/05/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ.ΛΚΑ.) 8/2016
 • 26/05/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ.ΛΚΑ.) 12/2016
 • 30/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 13/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 30/05/2016 Σημείωμα Τύπου: 4ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Μεταφορών και Υπογραφή Συμβολαίου για εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής στα λεωφορεία
 • 30/05/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 14/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 31/05/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για το δρόμο Κιτίου - Μαζωτού 31/05/2016
 • 02/06/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ.ΛΚΑ.) 5/2016
 • 02/06/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/6 /2016
 • 15/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ- ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 15.6.2016 ΩΡΑ 6.00 - 9.00ΜΜ
 • 17/06/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/766
 • 17/06/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για τα Βελτιωτικά Έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ξυλοφάγου
 • 24/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1η Συνάντηση για Δημιουργία “Mobility Data Focus Group” Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Δημοσίων Έργων, 28.6.16 Ωρα 12μ
 • 29/06/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ.ΛΚΑ.) 11/2016
 • 29/06/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ.ΛΚΑ.) 10/2016
 • 01/07/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για τη Βελτίωση της Λεωφόρου Καρύων στην Αυγόρου, Φάση Β1 01/07/2016
 • 06/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών για το κόψιμο, συλλογή & μεταφορά χόρτων/κλαδεμάτων στην επαρχία Λάρνακας
 • 15/07/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PS/C/773
 • 18/07/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, Φάση ΙΙ - Τμήμα Α
 • 19/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την ενοικίαση 1-5 ελαστιχοφόρων εκσκαφέων φορτωτήρων (Digger Loader)
 • 19/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή και τοποθέτηση αλουμινίων με διπλό γυαλί (θύρες, παράθυρα, φεγγίτες ) για διάφορα Κυβερνητικά Γραφεία
 • 19/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την Επένδυση χωμάτινων αυλακιών με έτοιμο σκυρόδεμα στον παλαιό δρόμο Κοφίνου – Σκαρίνου
 • 22/07/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/736
 • 25/07/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/8/2016
 • 28/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Για την επιδιόρθωση/επαναγέμισμα (αναγόμωση) πυροσβεστήρων σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια της πόλης και επαρχίας Λάρνακας
 • 28/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Για επιδιόρθωση/ταπετσάρισμα (αλλαγή δερματίνης και σφουγγαριού) επίπλων εντός Κυβερνητικών Κτηρίων Λάρνακας
 • 10/08/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 23/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 10/08/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 26/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 10/08/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 18/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 10/08/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 17/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 10/08/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 18/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 29/08/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Για την παροχή υπηρεσιών για το κόψιμο, συλλογή και μεταφορά χόρτων/κλαδεμάτων σε συνήθεις δρόμους της Επαρχίας Λάρνακας
 • 05/09/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 22/2016/Σ.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 09/09/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - PS/GS/17
 • 15/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προμήθεια και παράδοση διάφορων επίπλων για διάφορα Κυβερνητικά Γραφεία στην Επαρχία Λάρνακας.
 • 15/09/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/771
 • 20/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)
 • 23/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήμα του παλαιού δρόμου Λάρνακας – Λευκωσίας
 • 23/09/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - 20/2016
 • 26/09/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/690
 • 26/09/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 44/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 26/09/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 27/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
 • 28/09/2016 Ανάθεση Διαγωνισμού - Αρ. Διαγωνισμού: A/16/2015
 • 29/09/2016 Υπογραφή Συμβολαίου για την Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου Α3 και Δρόμων, Επαρχίας Αμμοχώστου
 • 30/09/2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: PS/D/370
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2015</span>] 2015

 • 15/05/2014 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΑΥΛΟΣ" ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
 • 21/10/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/DB/15
 • 04/12/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/726.
 • 05/12/2014 Διορισμός Διευθύντριας στο Τμήμα Δημοσίων Έργων
 • 05/12/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/723.
 • 13/01/2015 Εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων στους αυτοκινητόδρομους της Επαρχίας Λάρνακας.
 • 19/01/2015 Διακοπές στη κυκλοφορία στο δρόμο Λεμεσού - Πλατρών, διάρκειας 10 λεπτών περίπου η κάθε μια, για μεταφορά των προκατασκευασμένων δοκών από το χώρο κατασκευής τους στις τελικές τους θέσεις.
 • 19/01/2015 Ημερίδα για τον Κανονισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», (CEF):Ευκαιρίες συγχρηματοδότησης έργων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 28 Ιανουαρίου 2015 - Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία
 • 03/02/2015 Εκτέλεση διαφόρων εργασιών (εργατικά μόνο) για ελαιοχρωματισμό σε εσωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας καθώς και ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών για τα διάφορα Κυβερνητικά Κτίρια στη Λευκωσία.
 • 03/02/2015 Προμήθεια και παράδοση 9000 ± 30 % τόνων διαβαθμισμένου μείγματος τύπου 2 για υποθεμέλιο σε ακτίνα μέχρι 40 χλμ. από την πόλη της Λάρνακας.
 • 06/03/2015 Παρουσιάσεις Ημερίδας 17.2.2015, για την Ανάπτυξη της Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Λεμεσού
 • 31/03/2015 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Προσφοράς PS/C/735
 • 22/04/2015 Προσφορές για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Στρόβολο,
 • 22/04/2015 Εργασίες συντήρησης της γέφυρας πάνω από τον κυκλικό κόμβο “ΟΡΦΑΝΙΔΗ”, του παρακαμπτήριου Λεμεσού,
 • 22/04/2015 Τμήμα της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου στην Κοκκινοτριμιθιά θα είναι κλειστό λόγω εκδήλωσης
 • 27/04/2015 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/738.
 • 29/04/2015 Αρ. Διαγωνισμού Δ.Τ.Δ.Ε (Ε.Μ.Λ/σίας) 3/2015
 • 14/05/2015 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/743.
 • 19/05/2015 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων υποβολής προσφοράς PS/C/737.
 • 19/05/2015 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων υποβολής προσφοράς PS/C/746.
 • 02/06/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PS/C/740.
 • 03/06/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 14/2015 για επένδυση χωμάτινων αυλακιών με έτοιμο σκυρόδεμα
 • 03/06/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 13/2015
 • 03/06/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 15/2015 για την κατασκευή μεταλλικού υπόστεγου
 • 05/06/2015 Π ΡΟ Σ Κ Λ Η Σ Η - «Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας»
 • 16/06/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PS/C/742.
 • 22/06/2015 Γνωστοποίηση για Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με το σχέδιο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας στην ευρύτερη αστική περιοχή Λευκωσίας
 • 22/06/2015 Παρουσιάσεις Ημερίδας 9.6.2015, για την Ανάπτυξη της Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Λάρνακας
 • 25/06/2015 Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Ξυλοφάγου
 • 25/06/2015 Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την ενοικίαση 1 - 2 τηλεσκοπικών ανυψωτήρων με τους χειριστές τους
 • 25/06/2015 Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για τοποθέτηση μεταλλικών πασαλακιών στην οδό Χριστοδουλίδη στη Λάρνακα
 • 08/07/2015 Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την ενοικίαση ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα φορτωτήρα (Digger Loader)
 • 08/07/2015 Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για τo καθάρισμα κλειστών οχετών ομβρίων
 • 08/07/2015 Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια έτοιμου επιχρίσματος
 • 14/07/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PS/C/741
 • 20/07/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Κατασκευή μεταλλικού υπόστεγου
 • 29/07/2015 Eργασίες αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.
 • 29/07/2015 Σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Παραλιμνίου – Αεροδρομίου Λάρνακας, θα εκτελούνται εργασίες από τη C.Y.T.A.
 • 29/07/2015 Εργασíες για αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση Γερανού από το εργοτάξιο Wargaming στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη στη Λευκωσία.
 • 29/07/2015 Eργασίες ανάπτυξης δικτύου MTN.
 • 29/07/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PS/C/750.
 • 31/07/2015 Γνωστοποίηση Ανάθεσης Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 18/2015 (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
 • 03/08/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PS/C/744.
 • 12/08/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΣΑΛΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΔΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
 • 27/08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προσφορές με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς για τις ανάγκες του Επαρχιακού Γραφείου Δημοσίων Έργων Λάρνακας
 • 27/08/2015 Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών - Προμήθεια ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς για τις ανάγκες του Επαρχιακού Γραφείου Δημοσίων Έργων Λάρνακας.
 • 27/08/2015 Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών - Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου τσιμεντοπηλού σε ακτίνα μέχρι 40 χιλιομέτρων από την πόλη της Λάρνακας
 • 27/08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -
 • 07/09/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού - Ενοικίαση 1 - 2 τηλεσκοπικών ανυψωτήρων με τους χειριστές τους στην Επαρχία Λάρνακας
 • 07/09/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού -Καθάρισμα κλειστών οχετών ομβρίων στην Επαρχία Λάρνακας
 • 09/09/2015 Προσφορές την κατεδάφιση του κτηρίου Διμοιρίας Συντηρήσεως του 286 Μ.Τ.Π., στρατόπεδο της Ε.Φ. στην Απλάντα
 • 09/09/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού - Eνοικίαση ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα φορτωτήρα
 • 14/09/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/DB/10
 • 18/09/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - καθαρισμός από την βλάστηση
 • 18/09/2015 Φωτογραφικός Διαγωνισμός - Όροι
 • 29/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
 • 30/09/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) στην Επαρχία Λάρνακας
 • 06/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - PS/C/763
 • 06/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: PS/C/662
 • 06/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - PS/C/762
 • 06/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - PS/C/745
 • 06/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ : PS/C/761
 • 21/10/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ), Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 19/2015
 • 21/10/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ), Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 28/2015
 • 21/10/2015 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ), Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ. ΛΚΑ.) 25/2015
 • 22/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Α/11/2015
 • 22/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Α/9/2015
 • 26/10/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/755
 • 29/10/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Eνοικίαση 1-4 ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκίνητων με μηχανοδηγό
 • 29/10/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) για σφραγιστικές επαλείψεις
 • 04/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση άμμου για το Τμήμα Δημοσίων Έργων Λάρνακας
 • 05/11/2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 30.12.2015
 • 10/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Αντικατάσταση κτυπημένων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και νέα τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (καγκέλων) στην Επαρχία Λάρνακας.
 • 12/11/2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - PS/C/718
 • 24/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Προμήθεια νερού και ράντισμα με βυτιοφόρο χωρητικότητας 12 τόνων και άνω
 • 27/11/2015 Υπογραφή Συμβολαίου για την Κατασκευή πέντε (5) παράλληλων κυματοθραυστών αρ. 26α, 27, 28, 29 και 30 στη Γερμασόγεια 27/11/2015
 • 01/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Για την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος σε 6 περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2014</span>] 2014

 • 25/10/2013 Request for Proposals for the Development of Plots 168 and 901 Sh/Pl.ΧΧΙ.55.W2 opposite the Hilton Hotel in Nicosia Cyprus
 • 28/01/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/709.
 • 02/04/2014 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ", ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
 • 02/04/2014 Competition for the “Provision of consulting services, expert advice and advisory support to the Government, for the licensing of part of the commercial operations of the Limassol Port in the Republic of Cyprus"
 • 26/05/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/727.
 • 04/06/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-3η Ημερίδα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στη Κύπρο
 • 20/06/2014 Ημερίδα ενημέρωσης για τον Κανονισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», (CEF)
 • 25/06/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 3η Ημερίδα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Κύπρο – Πιλοτικό Έργο «Δίαυλος»
 • 01/07/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφορών PS/C/728
 • 01/07/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/510C
 • 11/07/2014 Εργασίες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε τμήμα του παλιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού παρά την Χοιροκοιτία,.
 • 01/08/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/729.
 • 01/08/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/730.
 • 31/10/2014 Eργασίες συντήρησης της σήραγγαςαπό το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών .
 • 31/10/2014 Eργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Παραλιμνίου – Ριζοελιάς.
 • 31/10/2014 Εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς – Αεροδρομίου Λάρνακας.
 • 31/10/2014 Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 21/2014 για την προμήθεια υλικών οδοποιίας σε τρεις περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας.
 • 31/10/2014 Eργασίες τοποθέτησης προστατευτικών πασσάλων σε πεζοδρόμια και ράμπες αναπήρων στη Λεωφόρο Αρχαγγέλου.
 • 05/11/2014 Εργασίες της C.Y.T.A.
 • 05/11/2014 Παρέλασης από το Σώμα Προσκόπων Κύπρου.
 • 05/11/2014 Εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων της κεντρικής νησίδας στον αυτοκινητόδρομο Παραλιμνίου - Αεροδρομίου Λάρνακας και στις δυο κατευθύνσεις,
 • 10/11/2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΜ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
 • 12/12/2014 Τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λακατάμεια, από τη συμβολή της με την οδό Γεώργιου Καραϊσκάκη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Προφήτη Ηλία, θα είναι κλειστό για την κυκλοφορία λόγω χριστουγεννιάτικων εορτασμών.
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2013</span>] 2013

 • 09/01/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ και/ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.102(Ι)2005)
 • 21/01/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/600/1
 • 30/04/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/712.
 • 27/05/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφορών PS/C/713
 • 29/05/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/G/67.
 • 04/06/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/715
 • 04/06/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/711
 • 18/06/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/716.
 • 01/07/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/714.
 • 22/07/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/717.
 • 10/09/2013 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/693A.
 • 26/11/2013 2o Eτήσιο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας - 2nd Cyprus Sustainable Mobility Conference
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2012</span>] 2012

 • 14/02/2012 τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • 14/02/2012 ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 22/02/2012 Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με την βελτίωση του δρόμου Λεμεσού- Αγρού
 • 05/03/2012 Λειτουργία πινακίδας υπόδειξης ταχύτητας οχήματος στο δρόμο που συνδέει τη Λακατάμεια με τη Κάτω Δευτερά
 • 26/04/2012 Κεντρικό Εργαστήριο: Δοκιμή για προσδιορισμό της αντοχής αδρανών υλικών σε κατακερματισμό- Δοκιμή Λος Άντζελες
 • 06/06/2012 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/696.
 • 11/06/2012 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/701.
 • 18/06/2012 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/551.
 • 22/06/2012 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφοράς PS/C/702.
 • 26/09/2012 Τμήμα της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας πριν την έξοδο των Μανδριών, θα είναι κλειστό για την κυκλοφορία λόγω εργασιών της CYTA.
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;2008</span>] 2008

 • 14/02/2008 Ανακύκλωση –Διαχείριση Αποβλήτων
 • Hide details for [<span class="simpleset5">&nbsp;0201</span>] 0201

 • 27/03/2014 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Υποβολής Προσφορών PS/DB/5.


 • Director's Cv

  coronavirus

  CyprusFlight Pass

  Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

  Τηλεφ. Κατάλογος

  Δημόσια Διαβούλευση

  Motion

  Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

  Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

  ΔΙΑΥΛΟΣ

  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

  112

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Συλλογή νεκρών ζώων

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Enernetmob_Interreg-med Programme

  Δικτυακή πύλη

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/09/2020 03:28:00 PM
   

  © 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
  Τμήμα Δημοσίων Έργων