ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άδεια Οδήγησης


Αρ. 94(Ι)/2001 - Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001
(Μέγεθος Αρχείου: 226 KB)
Αρ. 34(Ι)/2010 - Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010
(Μέγεθος Αρχείου: 259 KB)
Αρ. 79(Ι)/2012 - Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 485 KB)
ΚΔΠ 491/2012 - Οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 310 KB)
ΚΔΠ 475/2013 - Οι περί Άδειας Οδήγησης Κανονισμοί του 2004
(Μέγεθος Αρχείου: 972 KB)
ΚΔΠ 5 2021- Οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2020
(Μέγεθος Αρχείου: 109 KB)
ΚΔΠ 473/2013 - Οι περί Άδειας Οδήγησης Κανονισμοί του 2004
(Μέγεθος Αρχείου: 283 KB)
Αρ. 112/1968 - Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Εκπαίδευσης Οδηγών) Νόμος του 1968
(Μέγεθος Αρχείου: 61 KB)
Αρ.145(Ι)/2013 - Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
(Μέγεθος Αρχείου: 198 KB)
189/72 - Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Κανονισμοί 1972
(Μέγεθος Αρχείου: 109 KB)
ΚΔΠ 486/2012 - Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 218 KB)
Απαγόρευση Οδήγησης από Μαθητευόμενους Οδηγούς - Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Τροχαίας Κινήσεως κανονισμοί του 1984
(Μέγεθος Αρχείου: 28 KB)
Αρ.48(Ι)/2018 - Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
(Μέγεθος Αρχείου: 2307 KB)
ΚΔΠ 474/2013 - Οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 350 KB)
ΚΔΠ 488/2012 - Οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 61 KB)
ΚΔΠ 489/2012 - Οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 252 KB)
ΚΔΠ 414/2017 - Οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2017
Ελάχιστες προδιαγραφες για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης μηχανοκινητου οχήματος
(Μέγεθος Αρχείου: 5793 KB)
_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών