Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση


Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων


Oι αιτήσεις θα γίνονται από τις:

  • 20/12/2021, ώρα 11:00, μέχρι τις 3/1/2022, ώρα 10:00 για αυτοκίνητα, και
  • 17/1/2022, ώρα 11:00, μέχρι 31/1/2022, ώρα 10:00 για ηλεκτρικά ποδήλατα.
Δικαιούχοι για να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση χορηγίας στα πιο πάνω σχέδια είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (περιλαμβάνονται οργανισμοί και σωματεία). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν τους Οδηγούς των σχεδίων για να κατανοήσουν τις κατηγορίες χορηγιών του κάθε Σχεδίου, αλλά και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο κάθε Σχέδιο

Για αιτήσεις στην κατηγορία χορηγίας Η14 (ηλεκτρικά ποδήλατα (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης)) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2021-11-24 Ηλεκτροκίνηση διάγραμμα διαδικασίας αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Υποβολή αίτησης στο Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνιση επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Κατηγορίες Η1 εως Η13).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνιση (2η) επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf

Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/01/2022 10:58:20 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής