Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2019 - 20/01/2019

Αριθμός Εγκυκλίου
Ημερομηνία
Θέμα
Σχόλια
Σχετικό Έγγραφο
1/201910/1/2019Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας Μηχανοκίνητων οχημάτων - Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Σε ισχύ
Εγκ.1.pdfΕγκ.1.pdf
2/201914/1/2019Τέλη κυκλοφορίας και εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος που χρησιμοποιείται για σκοπούς διακίνησης ανηλίκου ανάπηρου προσώπου
Σε ισχύ
Εγκ.2.pdfΕγκ.2.pdf
3/201919/2/2019Διαχείριση Αρχείων/Εγγράφων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα
Σε ισχύ
Εγκ.3.pdfΕγκ.3.pdf
4/201913/2/2019Μεταφορά κάδων "Skip"
Σε ισχύ
Εγκ.4.pdfΕγκ.4.pdf
5/201915/2/2019Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας μηχανοκίνητων οχημάτων - Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Σε ισχύ
Εγκ.5.pdfΕγκ.5.pdf
7/201919/2/2019Εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων που εισάγονται ή μεταφέρονται μεταχειρισμένα στη Κυπριακή Δημοκρατία από το Ηνωμένο Βασίλειο
Σε ισχύ
Εγκ.7.pdfΕγκ.7.pdf
8A/201922/2/2019Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας μηχανοκίνητων οχημάτων - Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
Σε ισχύ
Εγκ.8Α.pdfΕγκ.8Α.pdf
8/20194/3/2019Εγγραφή και κυκλοφορία μηχανοκινήτων οχημάτων με αριστερό σύστημα οδήγησης
Σε ισχύ
Εγκ. 8.pdfΕγκ. 8.pdf
9/201913/3/2019Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Ανάκληση διορισμού των πιστοποιούντων υπαλλήλων κ.κ. Ευάγγελου Φιλιππίδη και Χριστάκη Χογλαστού Κωνσταντίνου λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας τους
Σε ισχύ
Εγκ.9.pdf
10/201922/4/2019Εξουσιοδοτημένοι υπαλλήλοι της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για σκοπούς μεταβίβασης ιδιοκτησίας μηχανοκινήτων οχημάτων
Σε ισχύ
Εγκ. 10.pdfΕγκ. 10.pdf
11/201920/5/2019Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας μηχανοκινήτων οχημάτων - Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ)
Σε ισχύ
Εγκ.11.pdfΕγκ.11.pdf
13/20195/6/2019Απαιτήσεις για τα τεχνικά συστήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση στους επιβάτες μειωμένης κινητικότητας
Σε ισχύ
Εγκ.13.pdfΕγκ.13.pdf
14/201918/6/2019Ο περί Μηχαν. Οχημ. (Τεχνκός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμος Τροποποιητικός αρ. 2 - Τέλος συμμετοχής στην ειδική εξέταση ΥΓΤΕΟ
Σε ισχύ
Εγκ.14.pdfΕγκ.14.pdf
15/201915/7/2019Τροποποιητικός Νόμος 97(Ι)/2019 που τροποποιεί τους περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμους του 1982 μέχρι 2012
Σε ισχύ
Εγκ.15.pdfΕγκ.15.pdf
16/201915/7/2019Μεταβίβαση ιδιοκτησίας μηχανοκινήτων οχημάτων και έλεγχος εξουσιοδοτημένων υπογραφών από το ΤΟΜ
Σε ισχύ
Εγκ.16.pdfΕγκ.16.pdf
18/201931/7/2019Αίτηση μεταβίβασης ιδιοκτησίας μηχανοκίνητου οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 9Β)
Σε ισχύ
Εγκ.18.pdfΕγκ.18.pdf
19/201931/7/2019Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Τροποποιητικοί Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 302/2018
Σε ισχύ
Εγκ.19.pdfΕγκ.19.pdf
20/201912/8/2019Τροποποιητικός Νόμος 112(Ι)/2019 που τροποποιεί τους περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμους του 2011 και 2015
Σε ισχύ
Εγκ.20.pdfΕγκ.20.pdf
22/201922/8/2019Επιθεώρηση Οχημάτων με Άδεια Οδικής Χρήσης "Μεταφορέα Γ"
Σε ισχύ
Εγκ.22.pdfΕγκ.22.pdf
24/20194/9/2019Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 - Ανάκληση διορισμού του πιστοποιών υπαλλήλου
Σε ισχύ
Εγκ.24.pdfΕγκ.24.pdfΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ. 10.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.11.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.13.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.14.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.15.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.16.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.18.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.8Α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ. 8.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.22.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.19.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.20.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγκ.24.pdfΠίσω


Ανακοινώσεις και εγκύκλιοι σχετικά με το κορωνοϊό (COVID-19)

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα