Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Μεταβίβαση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Η αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής νέου ιδιοκτήτη και η παραλαβή του γίνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αυτοπροσώπως, με αντιπρόσωπο. Οι υπογραφές του πωλητή και αγοραστή στην αίτηση Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Μηχανοκίνητου Οχήματος πρέπει να είναι πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη ή πιστοποιών υπάλληλο. Εάν είναι παρόντες κατά την μεταβίβαση, η πιστοποίηση υπογραφών γίνεται από υπάλληλο του τμήματος παρουσία των ταυτοτήτων τους.

Απαραίτητα έγγραφα:
  1. Συμπλήρωση εντύπου από υφιστάμενο και νέο ιδιοκτήτη: ΤΟΜ 9Β
  2. Προσκόμιση Πιστοποιητικού Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήματος
  3. Είναι απαραίτητη η παρουσίαση Πιστοποιητικού Ασφάλισης
  4. Καταβολή 8.54 Ευρώ

Σημειώσεις:
• Σε περίπτωση όπου το όχημα δεν φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από το νέο ιδιοκτήτη ότι είναι σε γνώση του. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται με συμπλήρωση του εντύπου: ΤΟΜ 120A
Σε περίπτωση μεταβίβασης αδασμολόγητου οχήματος, απαιτείται η υποβολή εντύπου Τελωνείου Τελ. 72Α.
Στη περίπτωση οχημάτων ταξί, φορτηγών μεταφορέων Β, Γ και εκμισθούμενων χωρίς οδηγό, αγροτικών λεωφορείων και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, απαιτείται έγκριση Άδειας Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ), η οποία εκδίδεται από την Αρχή Αδειών.
Στη περίπτωση φορτηγών μεταφορέων Α και λεωφορείων που χρησιμοποιούνται σε έκτακτες γραμμές, απαιτείται έγκριση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ), η οποία εκδίδεται από το Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος εγγεγραμμένου σε αποθανών πρόσωπο, απαιτείται προσκόμιση Διαχειριστήριου Εγγράφου (από το Δικαστήριο) ή Βεβαίωση Κληρονόμων (από Κοινοτάρχη), αν η περιουσία του αποθανώντος είναι μόνο αυτό το ένα αυτοκίνητο και προσκόμιση εντύπου Ε.Πρ. 703/2000 (από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)
Σε περίπτωση μεταβίβασης αναπηρικού οχήματος σε μη ανάπηρα άτομα, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 130, η υφιστάμενη Άδεια Κυκλοφορίας, πληρωμή φόρου εγγραφής και άδεια κυκλοφορίας.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος σε διπλωμάτη, απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η έγκριση χρειάζεται για την έκδοση διπλωματικών πινακίδων εγγραφής.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος πέραν των 8 επιβατών, μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σε πολύτεκνη οικογένεια, απαιτείται έγκριση Άδειας Οδικής Χρήσης από την Αρχή Αδειών.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος σε αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού που υπηρετεί στη Δημοκρατία, απαιτείται βεβαίωση από το Υπουργείο Άμυνας.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος σε λειτουργό της Δημοκρατίας που υπηρετεί στο εξωτερικό, απαιτούνται βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος από εγκλωβισμένο άτομο, απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Μέριμνας.
Στη περίπτωση μεταβίβασης μηχανοκίνητου οχήματος που ανήκει στην Δημοκρατία ή σε τοπική αυτοδιοίκηση και το οποίο αγόραστηκε σε δημόσιο πλειστηριασμό, απαιτείται απόδειξη πλειστηριασμού, η οποία εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο φορέα για διενέργεια δημόσιων πλειστηριασμών. Η μεταβίβαση γίνεται με την διαδικασία της επανεγγραφής.


Η μεταβίβαση μηχανοκίνητου οχήματος διέπεται από τους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς του 1984, όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM 130.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΤΟΜ9Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2014-07-29 TOM171 Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας Μηχανοκίνητου Οχήματος με Οφειλές Τελών Κυκλοφορίας με Δόσεις.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM120Α.pdf
Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κ. Σωτήρης Κολέττας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

Ατυχήματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα