Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Ακινητοποίηση


Η αίτηση ακινητοποίησης οχήματος παραλαμβάνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα του για συγκεκριμένη περίοδο ή επ' αόριστον. Στην περίπτωση που ο αιτήτης αναφέρει περίοδο που προτίθεται να ακινητοποιήσει το όχημα του, τότε η ακινητοποίηση ισχύει για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, διαφορετικά ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο.

Απαραίτητα έντυπα:

  1. Συμπληρωμένο έντυπο ακινητοποίησης ΤΟΜ 12B
  2. Έγκριση από την Αρχή Αδειών για ακινητοποίηση οχήματος Δημόσιας Χρήσης (όπου εφαρμόζεται)
  3. Καταβολή καθυστερημένων τελών άδειας κυκλοφορίας μέχρι τον μήνα έναρξης της ακινητοποήσης.

Σημειώσεις:
  • Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος πριν τον μήνα λήξης της ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας, επιστρέφονται τα τέλη που αντιστοιχούν στους εναπομείναντες μήνες που ισχύει η άδεια κυκλοφορίας. (Παρακαλώ επικοινωνήστε με τα Τμήμα, για τα απαιτούμενα έντυπα και πληροφορίες για την επιστροφή των τελών.)
  • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί διακοπή της ακινητοποίησης του οχήματος, μπορεί να το πράξει ανανεώνοντας απλά την άδεια κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα, νοουμένου ότι έχει σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας, ισχύουσα άδεια Α, Δ, Ε ή Άδεια Οδικής Χρήσης όπου απαιτείται.
  • Σημειώνεται ότι, για κάθε περίοδο ακινητοποίησης πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση.


Η ακινητοποίηση οχήματος διέπεται από τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
Information services surveyΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο Ακινητοποίησης 12Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜ208Β.pdf
Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς