Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Ακινητοποίηση


Η αίτηση ακινητοποίησης οχήματος παραλαμβάνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα του για συγκεκριμένη περίοδο ή επ' αόριστον. Στην περίπτωση που ο αιτήτης αναφέρει περίοδο που προτίθεται να ακινητοποιήσει το όχημα του, τότε η ακινητοποίηση ισχύει για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, διαφορετικά ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο.

Απαραίτητα έντυπα:

  1. Συμπληρωμένο έντυπο ακινητοποίησης ΤΟΜ 12A
  2. Έγκριση από την Αρχή Αδειών για ακινητοποίηση οχήματος Δημόσιας Χρήσης (όπου εφαρμόζεται)
  3. Καταβολή καθυστερημένων τελών άδειας κυκλοφορίας μέχρι τον μήνα έναρξης της ακινητοποήσης.

Σημειώσεις:
  • Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος πριν τον μήνα λήξης της ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας, επιστρέφονται τα τέλη που αντιστοιχούν στους εναπομείναντες μήνες που ισχύει η άδεια κυκλοφορίας. (Παρακαλώ επικοινωνήστε με τα Τμήμα, για τα απαιτούμενα έντυπα και πληροφορίες για την επιστροφή των τελών.)
  • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί διακοπή της ακινητοποίησης του οχήματος, μπορεί να το πράξει ανανεώνοντας απλά την άδεια κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα, νοουμένου ότι έχει σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας, ισχύουσα άδεια Α, Δ, Ε ή Άδεια Οδικής Χρήσης όπου απαιτείται.
  • Σημειώνεται ότι, για κάθε περίοδο ακινητοποίησης πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση.


Η ακινητοποίηση οχήματος διέπεται από τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM12A.pdf
Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κ. Σωτήρης Κολέττας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

Ατυχήματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα