Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τεχνικός Έλεγχος


Ανακοινώσεις Τεχνικού ΕλέγχουΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-01-17 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-04-22 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ - σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2013-12-09 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ - Σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2014-03-05 Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Εξετάσεις ΥΓΤΕO - Σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2015-02-05 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2015-08-14 Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Εξετάσεις ΥΓΤΕ σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2015-10-22 Αναγκαίος εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - Φωτογραφικές Μηχανές (Διευκρίνηση).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2015-11-5 Ανακοίνωση Φωτογραφικές Μηχανές - Διευκρινιστική 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2016-06-30 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ_1_σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2016-11-14 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2017-12-08 Aνακοίνωση - Αναγκαίος εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - Φορητή συσκευή ανίχνευσης υγραερίου - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-01-19 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ -σελ..pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2018-07-09 Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Εξετάσεις ΥΓΤΕΟ - Σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-01-24 Πρόσκληση για σχόλια και απόψεις για εγχειρίδιο αναγκαίου εξοπλισμού ΙΚΤΕΟ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-01-08 N1(I)2007- Αναγκαίος Εξοπλισμός I.K.T.E.O. μέχρι 7.5Τ - Τελικό Προσχέδιο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-01-08 N1(I)2007- Αναγκαίος Εξοπλισμός I.K.T.E.O. πέραν των 3.5Τ - Τελικό Προσχέδιο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-01-18 Aνακοίνωση - Αναγκαίος εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ - Σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-03-16 Ανακοινωση - Εξετάσεις ΥΓΤΕO - Σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-04-26 Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Εξετάσεις ΥΓΤΕ - σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2012-05-21 Επιστολή προς ΙΚΤΕΟ - Σελίδα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-03-28 N1(I)2007- Αναγκαίος Εξοπλισμός I.K.T.E.O. μέχρι 7.5Τ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-03-28 N1(I)2007- Αναγκαίος Εξοπλισμός I.K.T.E.O. πέραν των 3.5Τ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-06-12 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ_σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-06-10 Ανακοίνωση - Αναγκαίος Εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ για επιθεώρηση Οχημάτων Κατηγορίας Ν2, Ν3, Μ2 και Μ3 - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-07-02 Ανακοίνωση για Επιμόρφωση ΥΓΤΕΟ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-07-10 Ανακοίνωση - Στόλος αδειούχων οχημάτων ΔΕΚ 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-10-14 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ - σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-10-22 Aνακοίνωση - Εξετάσεις για ΥΓΤΕΟ ΙΚΤΕΟ πέραν των 3,5 τόνων_1 σελ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2019-11-26 Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Εξετάσεις ΥΓΤΕΟ - σελ.pdf
Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου