Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Μεταφορών


Χορήγηση/Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων ή Τρίκυκλων Οχημάτων


Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας γραφείου ενοικίασης μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων:
Έντυπο Τ.Ο.Μ. 74
Το έντυπο συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
1. Πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα από τον Αρχηγό της Αστυνομία
2. Βεβαίωση ότι ο αιτητής δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
3. Πιστοποιητικό εγγραφής επωνυμίας
4. Απόδειξη κατάθεσης τραπεζικής εγγύησης

Σημείωση: Η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας γραφείου ενοικίασης μηχανοκίνητων δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων εγκρίνεται, εαν ικανοποιούνται οι προυποθέσεις του περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων και Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμος του 1991, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TOM 74.pdf
Ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, κ. Σωτήρης Κολέττας

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement

Κυβερνητική πύλη διαδιχτύου

Προσωπικά Δεδομένα