ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκπαιδευτές Οδηγών


Η αίτηση για εξέταση ικανότητας εκπαιδευτή οδηγών διέπεται από τον Κανονισμό 18(1) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσης Οδηγών) Κανονισμών του 1972.

- Αίτηση για εξέταση ικανότητας εκπαιδευτή οδηγών
- Δειγματικά Εξεταστικά Δοκίμια
- Κόφτες Ταχογράφοι Εκαπαίδευσης για Εκπαιδευτές Οδηγών
- Κώδικας Οδικής Κυκλοφοριας
- Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων - Εκπαιδευτές Οδηγών
- Παρουσίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- Παρουσίαση ΠΕΙ
- Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών Κατηγοριών Α και Β+Ε
_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών