ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες Μεταφορών


- Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)
- Άδεια Οδικής Χρήσης
- Γραπτή δήλωση για χορήγηση Έγκρισης Άσκησης του Επαγγέλματος της Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Οχημάτων Πολυτελείας με τους Οδηγούς τους
- Εκμισθούμενα Οχήματα
- Πρόσβαση στο Επάγγελμα Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών
_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών