Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Μεταφορές επιβατών


Με λεωφορεία έκτακτων γραμμών (τουριστικά)


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 101(Ι)/2001, η μεταφορά επιβατών έκτακτων γραμμών είναι η μεταφορά ομάδας επιβατών με μίσθωση ή σύμβαση και όχι με κόμιστρο κατά επιβάτη. Στις έκτακτες γραμμές περιλαμβάνονται:
(α) οι περιηγήσεις, δηλαδή μεταφορά μιας ή περισσοτέρων προσχηματισμένων ομάδων επιβατών και επαναφορά τους στο σημείο απ΄όπου αναχώρησαν κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού,
(β) οι γραμμές στις οποίες εκτελούνται μεταφορές προσχηματισμένων ομάδων επιβατών, χωρίς οι επιβάτες να επανέρχονται στο σημείο αναχώρησης κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού, και
(γ) οι γραμμές που οργανώνονται με την ευκαιρία συνεδρίων, σεμιναρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.
Στο λεωφορείο έκτακτων γραμμών χορηγείται από την αρμόδια αρχή Άδεια "Ε".(ΤΟΜ207(Α)).
Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

Καύσιμα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα