Ελληνικά
Logo of the Republic of Cyprus Department of Antiquities title=


Home Page |FAQ | Site Map | Links | Contact Us
Search:  
Search
Advanced Search         
Excavations
Back
PrintPrint


Dromolaxia-Vyzakia (Hala Sultan Tekke), University of Gothenburg


2022

(Dir.: Prof. Peter M. Fischer)

The Department of Antiquities, of the Ministry of Transport, Communications and Works, announces that in May and June 2022 a team headed by Professor Peter M. Fischer from the University of Gothenburg, Sweden, carried out excavations at the Late Cypriot harbour city of Dromolaxia-Vyzakia/Hala Sultan Tekke. This large Late Bronze Age city, which flourished c. 1630-1150 BC, is situated along the shores of the Larnaka Salt Lake near the mosque of Hala Sultan Tekke and not far away from the Larnaka International Airport. Parallel with the excavations, another group of the Swedish team, supervised by Dr Teresa Bόrge processed the finds from previous excavations kept at the storerooms of the Archaeological Museum of the Larnaka District. The Swedish team was assisted by Professors Kirsi Lorentz and Sorin Hermon and PhD students from the Cyprus Institute. The teams of the Cyprus Institute provided expertise for the excavation and recording of the human remains, and 2D and 3D presentations of objects and find contexts in addition to material analyses.

Excavations concentrated on Area A, the city’s cemetery. Two exposed tombs, one of them partly affected by farming, were secured and competently excavated. The position of the first tomb (Tomb TT) was indicated during a magnetometer survey carried by the expedition in 2017 after which the area was fenced. Shattered pottery and bones revealed the exact position of the second tomb (Tomb UU) which likewise is visible on the magnetometer map. Subsequently, the area surrounding Tomb UU was also fenced by the expedition. Both tombs contained material from the outgoing 15th and the 14th centuries BC, which chronologically corresponds to the Late Cypriot IIA-B period, the Late Helladic IIIA1-2 and the famous Egyptian 18th Dynasty.

Both tombs, obviously family tombs with numerous interred individuals, were cut into clay-rich soil. The study of the skeletal remains is not yet finalised. Therefore, the estimation of the number of individuals, their gender and age at death have to await further investigations. It is, however, our impression that the tombs belonged to two rich families, judging by the nature of the finds. New-born, infants and young and “old” adults were found associated with numerous burial gifts. “Old” should be understood as individuals rarely exceeding 40 years of age, i.e., the average lifespan was quite low in this period.

Dominating among tomb gifts is pottery, mainly ceramic vessels of high quality which were produced on Cyprus but also numerous imports. The most common imports arrived from the Aegean, viz. the Mycenaean and Minoan cultural spheres. There are also imports from Anatolia, the Levant and Egypt. From the latter arrived exquisite vessels of alabaster and scarabs. It is worthwhile noticing, that one of the alabaster vessels of Egyptian origin imitates Cypriot pottery, the so-called Base-ring I ware, which became very popular in Egypt during the reign of pharaoh Thutmosis III in the 15th century BC. Some of the scarabs have inscription with hieroglyphs which will be deciphered within short. There are also several objects of ivory which immediately were submitted to the conservators of the Department of Antiquities in order to preserve and conserve this extremely brittle material.

In summary: the nature of the finds point to a wealthy Cypriot society which had established contacts with cultures all over the Mediterranean and beyond. The wealth of the inhabitants of Dromolaxia-Vyzakia was based on the production and export of copper, and far-reaching trade. This is substantiated by tons of copper slag and ore which was refined in intra-urban workshops.


Fig. 1 Two Cypriot produced White Slip II tankards.


Fig. 2 Mycenaean imported alabastron.


Fig. 3 Base-ring I jug; below an Egyptian juglet with lid of alabaster imitating Base-ring; and duck-shaped vessel of ivory.


Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο HALA SULTAN TEKKE 2011 engl.pdf (Μέγεθος αρχείου:218,98Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2012engl.pdf (Μέγεθος αρχείου:449,71Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2013 en.pdf (Μέγεθος αρχείου:397,33Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο PRESS RELEASE 2014.pdf (Μέγεθος αρχείου:226,36Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο Dromoloaxia 2015.pdf (Μέγεθος αρχείου:232,21Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο Dromolaxia-Vyzakia 2016_ENGLISH.pdf (Μέγεθος αρχείου:563,17Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2018_Ανασκαφές Δρομολαξιά-Βυζακιά_en.pdf (Μέγεθος αρχείου:337,67Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο PIO 2017_ Hala Sultan Tekke_en.pdf (Μέγεθος αρχείου:521,12Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο DROMOLAXIA-VYZAKIA-2022_EN.pdf (Μέγεθος αρχείου:315,6Kb)
Top


© 2005 - 2023 Republic of Cyprus, Ministry of Transport, Communications and Works

Department of Antiquities
Home Page | Government Web Portal | Disclaimer | Webmaster