Τμήμα Αρχαιοτήτων

Ανασκαφές

Παλαιό Δημαρχείο, εντός των τειχών Λευκωσία: Τμήμα Αρχαιοτήτων


(υπεύθυνος ανασκαφής: Γ. Βιολάρης)
Οι ανασκαφές στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου στη Λευκωσία άρχισαν τον Ιούνιο του 2002 και ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2006. Πρόκειται για ένα μεγάλο ανασκαφικό χώρο στο κέντρο της εντός των τειχών πόλης, ο οποίος μας δίνει πολλά στοιχεία για την ιστορία της πρωτεύουσας από τον 11ο αιώνα μ.Χ. μέχρι το 19ο, με άλλα λόγια από τη μέση βυζαντινή περίοδο μέχρι και την αγγλοκρατία. Συγκεκριμένα, έχει αποκαλυφθεί ένα μεγάλο μέρος της βυζαντινής και μεσαιωνικής πόλης που περιλαμβάνει δύο εκκλησίες, κατάλοιπα μνημειακών κτηρίων, εργαστηριακούς χώρους, δρόμους, πηγάδια, κ.ά. Υπάρχουν επίσης στοιχεία για ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο γύρω στα τέλη της Μέσης Εποχής του Χαλκού.

Ο πλούτος των κινητών ευρημάτων, κυρίως της βυζαντινής και μεσαιωνικής περιόδου, αλλά και της τουρκοκρατίας, μας δίνει μια αρκετά σαφή εικόνα της καθημερινής ζωής στην πρωτεύουσα, αλλά και των εμπορικών επαφών της Λευκωσίας με άλλα μέρη, εντός και εκτός Κύπρου.


Ανασκαφές στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου,
εντός των τειχών Λευκωσία

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση