English
Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Αρχαιοτήτων


Αρχική Σελίδα |Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση         
Ανασκαφές
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Καταλιόντας Κούρβελλος: Πανεπιστήμιο της Γενεύης


2011


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη λήξη της δεύτερης και τελικής ερευνητικής περιόδου του Πανεπιστημίου της Γενεύης στη θέση Καταλιόντας Κούρβελλος, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Julien Beck.

Οι φετινές ανασκαφές επικεντρώθηκαν ξανά στις πλαγιές του βραχώδους εξάρματος στο χώρο όπου το 2010 είχαν διανοιχθεί οι τομές A και F. Στα ΝΔ του χώρου επεκτάθηκαν οι τομές C και D οι οποίες αποτελούν το ΝΔ τμήμα του χώρου. Διερευνήθηκαν τα κατάλοιπα της λίθινης κατασκευής που είχε αποκαλυφθεί το 2010 η οποία αποτελείται από μακρύ αναλημματικό τοίχο μήκους πέραν των τριών μέτρων. Επίσης, σε περιοχή πλησίον του βραχώδους εξάρματος αποκαλύφθηκε αριθμός κατασκευών λαξευμένων στο φυσικό βράχο, οι οποίες περιλαμβάνουν σκαλοπάτια, κυκλικούς λάκκους και διαχωριστικούς τοίχους οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν τα 50 εκ σε ύψος. Ανασκάφηκαν επίσης και τοίχοι της Κύπρο-Κλασσικής περιόδου οι οποίοι είναι κτισμένοι κάθετα στους πιο πάνω διαχωριστικούς τοίχους.

Στα ΒΔ του χώρου η τομή Ε επεκτάθηκε για να διερευνηθεί το ΒΔ τμήμα του χώρου. Οι Κύπρο-Κλασσικοί τοίχοι και το δάπεδο που αποκαλύφθηκε το 2010 ανήκουν σε ορθογώνιο, ημιυπόγειο δωμάτιο το οποίο συνδεόταν στα ανατολικά με ένα δεύτερο δωμάτιο μέσω ενός κεκλιμένου λαξευτού διαδρόμου, πλάτους 60 εκ. Ένα τρίτο ημιυπόγειο δωμάτιο βρέθηκε στα νότια, το οποίο αποτελείται από κυκλική λίθινη κατασκευή κτισμένη απευθείας πάνω στο λίθινο δάπεδο του δωματίου. Οι έρευνες αποκάλυψαν και άλλα στοιχεία λαξευμένα στο φυσικό βράχο όπως μια κυκλική κόγχη, πασσαλότρυπες και μια σειρά από ορθογώνιες κοιλότητες που εντοπίστηκαν σε έναν από τους διαχωριστικούς τοίχους που είναι λαξευμένοι στο φυσικό βράχο, μεταξύ δύο δωματίων.

Διανοίχθηκαν επίσης και δύο νέες τομές. Στην τομή G στα ΒΑ, αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα ενός ακόμη Κύπρο-Κλασσικού τοίχου ο οποίος είχε κτιστεί απευθείας πάνω στο φυσικό βράχο και βρέθηκε και μια σχετικά μεγάλη ποσότητα Νεολιθικών ευρημάτων. Στην τομή Η, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το βραχώδες έξαρμα, ανασκάφηκε, ακριβώς πάνω από το φυσικό βράχο, στρώμα που αποτελείται από κιτρινωπό χώμα χωρίς αρχαιολογικά ευρήματα.

Όπως είχε σημειωθεί και κατά τις ανασκαφές του 2010, σε κάθε τομέα του χώρου υπάρχουν ευρήματα που χρονολογούνται στη Νεολιθική περίοδο, τα οποία όμως βρίσκονται πάντα ανάμεικτα με ευρήματα της Κύπρο-Κλασσικής περιόδου μεταξύ των οποίων και τμήματα χάλκινων και σιδερένιων όπλων. Η προκαταρκτική μελέτη των ευρημάτων έχει δείξει ότι η θέση είχε κατοικηθεί κατά τη Νεολιθική περίοδο (8η χιλιετηρίδα π.Χ.) και έτσι δεν ανήκει στην ύστερη φάση της Χοιροκοιτίας όπως πιστευόταν παλαιότερα. Τα ευρήματα της Κύπρο-Κλασσικής περιόδου περιλαμβάνουν κυρίως τοπική τραχεία και ακόσμητη κεραμική του 4ου αι. π.Χ. και μερικά εισηγμένα αγγεία από τον ελληνικό χώρο. Η περεταίρω μελέτη των αντικειμένων ίσως συμβάλει στο να ξεκαθαριστεί η χρήση του χώρου σε κάθε χρονολογική περίοδο.Καταλιόντας Κούρβελλος, 2011:ΒΔ τομέας. Ημιυπόγεια δωμάτια λαξευμένα στο φυσικό βράχο. Κύπρο-Κλασσικής περιόδου.
Καταλιόντας Κούρβελλος, 2011: ΒΔ τομέας. Ημιυπόγεια δωμάτια λαξευμένα στο φυσικό βράχο. Κύπρο-Κλασσικής περιόδου.

2010

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη λήξη της φετινής ερευνητικής περιόδου του Πανεπιστημίου της Γενεύης στη θέση Καταλιόντας Κούρβελλος, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Julien Beck.

Η θέση Καταλιόντας Κούρβελλος χρονολογείται στην Ακεραμική Νεολιθική εποχή και βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τη Λευκωσία. Η θέση είχε επισκοπηθεί το 1972 αλλά ποτέ δεν ανασκάφηκε αφού θεωρήθηκε τότε ότι δε θα διατηρείτο στρωματογραφημένο υλικό εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους. Η ανάγκη για επαλήθευση τέτοιων υποθέσεων απετέλεσε πρωταρχικό στόχο της πρώτης ερευνητικής περιόδου του Πανεπιστημίου της Γενεύης στη θέση αυτή. Συνεπώς, διανοίχτηκαν ανασκαφικές τομές στις πλαγιές του γνωστού αυτού λόφου, στην κορυφή του οποίου προεξέχει βραχώδες έξαρμα, το οποίο και έδωσε το όνομά του στη θέση. Στο χώρο αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες κροκάλες ποταμού οι οποίες σίγουρα είχαν μεταφερθεί από κάποια απόσταση.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών υπήρξαν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Σε κάθε τομή, ακόμη και σε αυτές που διανοίχθηκαν κοντά στο βραχώδες έξαρμα της κορυφής του λόφου, βρέθηκαν Νεολιθικά κατάλοιπα. Τα κατάλοιπα αυτά ήταν όμως αναμεμειγμένα με ευρήματα από την Κλασική αρχαιότητα, μεταξύ των οποίων και εξαρτήματα χάλκινου και σιδερένιου οπλισμού. Βρέθηκε επίσης και Μεσαιωνική εφυαλωμένη κεραμική σε μικρές όμως ποσότητες. Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί ότι ο λόφος αυτός υπήρξε κέντρο δραστηριοτήτων σε διάφορες περιόδους κατά την αρχαιότητα και όχι μόνο κατά τη Νεολιθική περίοδο. Κατά την αρχαιότητα, το μαλακό φυσικό έδαφος στη βάση του εξάρματος είχε σκαφτεί σε ένα σημείο για να σχηματιστούν κατακόρυφοι τοίχοι ύψους πέραν του ενός μέτρου, όπως και δάπεδο. Σε ψηλότερο σημείο του λόφου αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα λιθόκτιστου τοίχου, ο οποίος είναι κτισμένος απευθείας στο φυσικό βράχο και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Παρόλη τη διάβρωση που παρατηρείται στο λόφο, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα δε φαίνεται να είναι μόνο επιφανειακά όπως θεωρείτο προηγουμένως. Οι μεταγενέστερες χρήσεις του χώρου όμως, από την Κλασική αρχαιότητα μέχρι τα Μεσαιωνικά χρόνια τουλάχιστον, πιθανόν να κατέστρεψαν τα πρωιμότερα, νεολιθικά στρώματα. Η αναζήτηση των πρώιμων αυτών στρωμάτων θα συνεχιστεί κατά το 2011.
Καταλιόντας Κούρβελλος
Καταλιόντας Κούρβελλος

Αρχή Σελίδας


© 2005 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας