Τμήμα Αρχαιοτήτων


Νομοθεσία

English
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention, The Hague, 14 May 1954
First Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 March 1999
European Cultural Convention, Paris, 19 December 1954
Statutes of the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, as amended on 24 April 1963 (ICCROM), New Delhi, 5 December 1956
Statutes of the ICCROM, as revised by the XXIII session of the General Assembly, Rome, 21 November 2003
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, 14 November 1970
Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Granada, 3 October 1985
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised), Valletta, 16 January 1992
Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, Rome, 24 June 1995
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 17 October 2003
Charter for the protection and management of the archaeological heritage, Lausanne 1990
Charter for the conservation of historic towns and urban areas, Washington 1987
Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society, Paris 2015


Αρχείο Acrobat ReaderO Περί Αρχαιοτήτων Νόμος
Αρχείο Acrobat ReaderΟ Περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006
Αρχείο Acrobat ReaderΟι Περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007
Αρχείο Acrobat ReaderΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ- Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 31 ΜΕΧΡΙ Ν.103(Ι) ΤΟΥ 2012
Αρχείο Acrobat ReaderΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 31 ΜΕΧΡΙ Ν.103(Ι) ΤΟΥ 2012 - ΧΑΡΤΕΣ
Αρχείο Acrobat ReaderΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ- Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012
Αρχείο Acrobat ReaderΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ- Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012
Αρχείο Acrobat ReaderΟι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013
Αρχείο Acrobat ReaderΝόμος 61 του 1979 που κυρώνει Σύμβαση Unesco 1970
Αρχείο Acrobat ReaderΟ περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
Αρχείο Acrobat ReaderΟι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016
Αρχείο Acrobat ReaderΟι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
Αρχείο Acrobat ReaderΟι Περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018
Αρχείο Acrobat ReaderΟι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019
Αρχείο Acrobat ReaderΟ περί επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών νόμος του 2016
Αρχείο Acrobat ReaderΟ περί εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών νόμος του 2002
Αρχείο Acrobat ReaderOι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022,
Αρχείο Acrobat ReaderΚανονισμός (ΕΕ) 2019/880 σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
Αρχείο Acrobat ReaderΟ περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 1970
Αρχείο Acrobat ReaderΟ περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Αναθεωρημένη) (Κυρωτικός) Νόμος του 2000
Αρχείο Acrobat ReaderΟ Περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμος του 2009
Αρχείο Acrobat ReaderΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ-ΗΠΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΡΩΣΙΑΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Αρχείο Acrobat ReaderΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΚΟΥΒΕΙΤ
Αρχείο Acrobat ReaderΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Αρχείο Acrobat ReaderΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Αρχείο Acrobat ReaderΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Αρχείο Acrobat ReaderΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ-ΚΙΝΑ


Κατεβάστε το Adobe Reader

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση