Κυλιόμενο Κείμενο: 18 Απριλίου 2018, Διεθνής Ημέρα Μνημείων και Χώρων
Ταχύτητα: 2