Κυλιόμενο Κείμενο: 18 Μάϊου 2018, Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Ταχύτητα: 2