English
Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Αρχαιοτήτων


Αρχική Σελίδα |Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση         
Ανασκαφές
Πίσω
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Πολιτικό - Τρουλλιά: University of West Carolina Charlotte, ΗΠΑ


2016

(Υπεύθυνοι έρευνας: Δρ.. Steven E. Falconer και Δρ. Patricia L. Fall)

    Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τη λήξη της ανασκαφικής έρευνας του 2016 στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά που χρονολογείται στην Εποχή του Χαλκού (περ. 2000 - 1500 π.Χ.). Οι ανασκαφές διεξήχθησαν υπό τη διεύθυνση των Δρ. Steven Falconer και Δρ. Patricia Fall του University of West Carolina Charlotte, ΗΠΑ. Η θέση Πολιτικό-Τρουλλιά βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα ΝΔ της Λευκωσίας, κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, στους πλούσιους σε χαλκό πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους.

    Κατά το 2016 συνεχίστηκε η διερεύνηση των αρχαιολογικών στοιχείων που είχαν ανασκαφεί και επισκοπηθεί μεταξύ των ετών 2004 και 2016. Η έρευνα πεδίου αποκάλυψε πολλά στοιχεία για την αρχαία αυτή κοινότητα που υπήρξε η πρόγονος κοινότητα της αρχαίας Ταμασσού, έδρας ενός εκ των σημαντικότερων βασιλείων της Γεωμετρικής περιόδου στην Κύπρο. Κατά το 2016 η ομάδα επικεντρώθηκε στις γεωργικές αναβαθμίδες και στις ενδείξεις για δραστηριότητες οικονομικής και κοινωνικής φύσεως που διεξάγονταν κατά την αρχαιότητα στην περιοχή αυτή, η οποία περιλαμβάνει τον αρχαίο οικισμό στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά και γύρω λόφους στη θέση Πολιτικό-Κολοιόκρεμμος. Αντικείμενα που συλλέχθηκαν σε έκταση 12 εκταρίων μελετούνται σε συνάρτηση με τα κατάλοιπα που βρέθηκαν στον οικισμό της Εποχής του Χαλκού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις προϊστορικής κεραμικής και λειασμένα εργαλεία στις βαθμιδωτές πλαγιές των γύρω λόφων. Οι αναβαθμίδες αυτές δεν χρησιμοποιούνταν για την εντατική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων ή κοιτασμάτων χαλκού. Αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού φανερώνουν την καλλιέργεια της ελιάς, του σύκου και του σταφυλιού ενώ η βλάστηση περιελάμβανε και πεύκα και το τοπίο θα ήταν πιο δασώδες σε σχέση με το σημερινό. Μεγαλύτερες λειασμένες πέτρες (τριβεία) που βρέθηκαν στο χώρο συνδέονται με οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στις εσωτερικές αυλές των κτιρίων του οικισμού. Οι δραστηριότητες αυτές περιελάμβαναν και συμπόσια στα οποία καταναλωνόταν κρέας ελαφιού. Τριβεία έχουν εντοπιστεί στις αναβαθμίδες γύρω από τη θέση Τρουλλιά γεγονός που υποδεικνύει ότι διεξάγονταν παρόμοιες δραστηριότητες και γύρω από τον οικισμό. Οι αναβαθμίδες της περιοχής σχηματίζουν ένα πολυδιάστατο κοινωνικό τοπίο στο οποίο διεξάγονταν ποικίλες γεωργικές, μεταλλουργικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

    Τα αποτελέσματα των ερευνών στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά παρέχουν άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία για τις γεωργικές και μεταλλευτικές κοινότητες οι οποίες συνέβαλαν στη μετέπειτα αστικοποίηση του νησιού. Οι ανασκαφείς είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες για την ευγενική στήριξη, παρότρυνση και φιλία που έχουν προσφέρει στα μέλη του προγράμματος οι κάτοικοι των κοινοτήτων Πέρα (Ορεινής) και Πολιτικού και ιδιαίτερα στους κοινοτάρχες Κώστα Μηλιώτη και Ανδρέα Βοσκαρή, στους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου Περάτων και Καμπιών και στους φίλους και συναδέλφους στην κοινότητα Πέρα Ορεινής.
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2010.pdf (Μέγεθος αρχείου:344,67Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2013 gr.pdf (Μέγεθος αρχείου:167,69Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2011 gr.pdf (Μέγεθος αρχείου:200,15Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2014_gr.pdf (Μέγεθος αρχείου:170,26Kb)[
Κατεβάστε το Acrobat Reader Αρχείο 2016_gr.pdf (Μέγεθος αρχείου:277,06Kb)

Αρχή Σελίδας


Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+, Netscape Navigator 6.2+


© 2005 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας