Τμήμα Αρχαιοτήτων


Έντυπα- ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Κλ. Α8, Α10 και Α11)
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β' ΠΙΝΑΚΑ
- Επιχορήγηση εργασιών σε Αρχαία Μνημεία Β' Πίνακα
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση