Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  


Επιτροπή Προσβασιμότητας Πεζοδρομίων

Η Επιτροπής Προσβασιμότητας Πεζοδρομίων μεριμνά για την τήρηση των σωστών προδιαγραφών σε ότι αφορά τη διακίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων και κυρίως των ατόμων με αναπηρία στο δομημένο αστικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή Προσβασιμότητας απαρτίζεται από εκπροσώπους των πιο κάτω Υπηρεσιών:

1. Τμήμα Δημοσίων Έργων
2. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
3. Ένωση Δήμων (Οικείος Δήμος)
4. Γραφείο Σχεδιασμού Υ.Σ.Ε.
5. Μονάδα Οδικής Ασφάλειας Υ.Σ.Ε.
6. ΟΠΑΚ (Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου)
7. ΠΟΤ (Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών)

Η Επιτροπή λειτουργεί με κύριο στόχο την επίτευξη αλυσίδας πρόσβασης.
και έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους:
α) Την μελέτη των προδιαγραφών που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση των ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία) σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους,
β) Τον έλεγχο των σχεδίων που ετοιμάζονται για τα διάφορα πολεοδομικά έργα ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τήρηση των προδιαγραφών,
γ) Συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων για την αναβάθμιση πεζοδρομίων και πεζόδρομων,
δ) Την επισήμανση ελλείψεων στην νομοθεσία και η προώθηση τροποποιήσεων.


No documents found
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου