Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  

προβλήματα σχεδιασμού των πεζοδρομίων


Τα ψηλά και στενά πεζοδρόμια δεν επιτρέπουν την κατασκευή ράμπας πρόσβασης με τις σωστές προδιαγραφές, άβολες και επικίνδυνες, ιδιαίτερα στο σημείο απόληξης της ράμπας, στη συνάντηση με το ρείθρο. Εδώ τα υποπόδια του αμαξιδίου προσκρούουν στην κλίση του ρείθρου και της ασφάλτου με κίνδυνο ανατροπής του αμαξιδίου Sidewalk Design Guidelines and Existing Practices US Department of Transportation Federal Highway Administration http://www.fhwa.dot.gov/environment/sidewalks/chap4a.htm
Τα στενά πεζοδρόμια δεν επιτρέπουν την κατασκευή οριζόντιου πλατώ,ατος στην άνω απόληξή τους που θα επιτρέψει την ευθεία πορεία του τροχοκαθίσματος Σχέδιο: Sidewalk Design Guidelines and Existing Practices US Department of Transportation Federal Highway Administration http://www.fhwa.dot.gov/environment/sidewalks/chap4a.htm Existing Practices
Η εγκάρσια κλήση του πεζοδρομίου της τάξης του 3% δυσχεραίνει την ομαλή διακίνηση κάθε είδους αμαξιδίου. Η σωστή προδιαγραφή είναι 2%. Στα τελευταία σχέδια του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθορίζεται η εγκάρσια κλίση του πεζοδρομίου στο 2% Sidewalk Design Guidelines and Existing Practices US Department of Transportation Federal Highway Administration http://www.fhwa.dot.gov/environment/sidewalks/chap4a.htm
Το πρόβλημα έλλειψης οριζόντιου πλατώματος εμφανίζεται και στις γωνιακές ράμπες Πηγή: Sidewalk Design Guidelines and Existing Practices
Η μεγάλη ακτίνα στροφής επιτρέπει αφενός στα αυτοκίνητα να στρίβουν με μεγάλες ταχύτητες και αφετέρου μεγαλώνει την απόσταση για τον πεζό Σχέδιο: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κ. Μαραθεύτη
Το ρείθρο για στην άκρη του δρόμου είναι μεν χρήσιμο για τα κατεύθυνση των νερώ της βροχής, δημιουργεί όμως πρόβλημα για πολλούς πεζούς μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες. Ιδιαίτερα όταν γίνει επίστρωση νέας στρώσης ασφάλτου χωρίς την αφαίρεση της προηγούμενης στρώσης, τότε δημιουργείται μια ανώμαλη υψομετρική διαφορά που είναι επικίνδυνη για όλους τους χρήστες. Πηγή σκίτσου: Handicap et constructuction, L.P.Grosbois
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου