Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  


Σήμανση

Η σήμανση του χώρου είναι απαραίτητη για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να καθοδηγούνται άμεσα και με ασφάλεια. Οι σχετικές πινακίδες πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία ώστε ο χρήστης να έχει άμεση οπτική αναφορά. Δεν αρκεί φερ ειπείν η σήμανση στην είσοδο του χώρου υγιεινής. Θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη καθοδήγηση από κεντρικό σημείο της εισόδου.

Το ίδιο ισχύει και για την σήμαανση του χώρου στάθμευσης για οχήματα αναπήρων. Θα πρέπει να υπάρχει σχετική καθοδήγηση στην είσοδο του χώρου στάθμευσης
No documents found
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου