Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  

Πρβλήματα πεζοδρμομίων


δέντρα με ακατάλληλο ριζικό σύστημα
άναρχη φύευση δέντρων
λανθασμένη τοποθέτηση φώτων και πινακίδων τροχαίας
στάσεις λεωφορείων που εμποδίζουν τη διάβαση
πάσσαλοι υπηρεσιών ΑΗΚ, ΑΤΗΚ
απουσία ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών
υψομετρική διαφορά ιδιωτικού και δημόσιου πεζοδρομίου
ανολοκλήρωτο δίκτυο πεζοδρομίου
απουσία πεζοδρομίου
σταθμευμένα αυτοκίνητα που εμποδίζουν τη διάβαση
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου