Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  


Οδηγός Όδευσης Τυφλών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ
Η Η απουσία οποιασδήποτε διευκόλυνσης σε θέματα διακίνησης των ατόμων με προβλήματα όρασης είναι μέχρι τώρα στον τόπο μας και για τον πολιτισμό μας, μια ανοικτή πληγή που απαιτεί τη αναθεώρηση όλου του συστήματος και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε γενικά τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ειδικά τα άτομα με προβλήματα όρασης, είτε αυτά είναι τυφλοί είτε έχουν περιορισμένη όραση που τα αναγκάζει να ζουν στο περιθώριο μιας «ευημερούσας ευρωπαϊκής κοινωνίας» όπως θέλουμε να μας θεωρούν όλοι. Όμως ο πολιτισμός στην Ενωμένη Ευρώπη μετριέται αλλιώς: Η διακήρυξη της Λισσαβόνας το 2000, είναι απόλυτα σαφής ως προς τους στόχους και τις προτεραιότητές της, το ίδιο και οι διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού Έτους Αναπηρίας 2003: «Τα κράτη μέλη, πρέπει συντονίζουν τις πολιτικές τους με σκοπό τη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της κάθε χώρας».

Ο οδηγός αυτός είναι μια πρώτη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, που χρήζει απόψεων και εισηγήσεων από τους μελετητές, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κυπριακής πραγματικότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι χώροι στους οποίους διακινούνται οι τυφλοί θα πρέπει να είναι ελεύθεροι εμποδίων και να μην κρύβουν παγίδες όπως προεξέχοντα στοιχεία σε ύψος μικρότερο των 2.20 μέτρων, χωρίς προβολική σήμανση στο δάπεδο –πχ κάδοι απορριμμάτων, χαμηλά οδικά σήματα.Η λειτουργία του Αστικού Εξοπλισμού πρέπει να εκφράζεται με σαφήνεια και να υποδεικνύεται από το σχήμα και το χρώμα του. Πρέπει δε πάντα να τοποθετείται εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ανάμεσα στα άτομα με προβλήματα όρασης, της άτομα που δεν βλέπουν καθόλου, ή άτομα έχουν μειωμένη όραση, γι αυτό και ο οδηγός Όδευσης Τυφλών εκτός από τη διαφορετική υφή των υλικών βασίζεται και στη σωστή χρήση των χρωμάτων.
Υπάρχουν αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να τηρούνται ομοιόμορφα ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να έχουν σαφείς πληροφορίες για το περιβάλλον.

Στους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών επιβάλλεται η κατασκευή ΟΔΗΓΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ, πλάτους 0,40μ-0,80μ με διαφορετική υφή και χρώμα από το δάπεδο της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝΠλάκα οδηγός με ρίγες
Πλάκα για επισήμανση κινδύνου
Πλάκα επισήμανσης
(αρχή και τέλος ράμπας, σκαλοπάτια κ.α.)Ράμπα στη στροφή του δρόμου
Σχετικά Αρχεία:

Αρχείο Word Εγχειρίδιο Οδηγού Όδευσης Τυφλών
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:36 μμ - Μέγεθος: 0,16 Kb)

Αρχείο Word Φωτογραφικό υλικό εφαρμογής του Οδηγού
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:36 μμ - Μέγεθος: 1247,36 Kb)
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου