Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  


Πατήστε εδώ για αρχεία

«Ο καθολικός σχεδιασμός» ή «σχεδιασμός για όλους» είναι ένας τρόπος σχεδίασης που λαμβάνει υπόψη όλους τους χρήστες ασχέτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Οι αρχιτέκτονες και όσοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό, έχουν εκπαιδευτεί σε ένα συμβατικό τρόπο σχεδίασης με πρότυπο τον υγιή και νέο άνθρωπο, που σήμερα φαντάζει λανθασμένος.
Ο σχεδιασμός για όλους είναι πιο φιλικός και ανθρώπινος και πρέπει οι αρχιτέκτονες όταν σχεδιάζουν να έχουν υπόψη τους και τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τους γονείς με παιδικά καροτσάκια και γενικά όλα τα εμποδιζόμενα άτομα.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για θέματα σχεδιασμού στην λεπτομέρειά τους, όπως ο χώρος υγιεινής για ανάπηρα άτομα: ένα θέμα που αν ο αρχιτέκτονας δεν έχει την ανάλογη πληροφόρηση ή επαφή με τους χρήστες, δεν μπορεί να κατανοήσει άμεσα.
Βασικές διαστάσεις τροχοκαθίσματος
Ράμπες πρόσβασης τροχοκαθισμάτων
Χειρολισθήρες
Χώρος υγιεινής για ανάπηρα άτομα
Χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ
Οδηγός Όδευσης Τυφλών
Σήμανση
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου