Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  


Από το 1999 ισχύει στην Κύπρο ο Κανονισμός 61.Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, που προνοεί για την χρήση των δημόσιων κτιρίων από τα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι πλέον διανοητό να κατασκευάζουμε κτίρια με σκαλοπάτια χωρίς την παράλληλη πρόνοια για κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), άνετους ανελκυστήρες καθώς και τις απαραίτητες διευκολύνσεις όσον αφορά τους χώρους υγιεινής και τους ειδικούς χώρους στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Ο Κανονισμός 61.Η εφαρμόζεται στις νέες οικοδομές και στις οικοδομές για τις οποίες ζητείται άδεια οικοδομής για επέκταση και τροποποιήσεις.

Μπορείτε να επισκεφτείτε θεματικά τα άρθρα του Κανονισμού 61.Η ως ακολούθως:

Κανονισμός 61.Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου για την χρήση κτηρίων από ανάπηρα πρόσωπα (κείμενο)
Κανονισμός 61.Η με βοηθητικά σκίτσα
Κανονισμός 61.Η θεματικά
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου