Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία από Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας που Αποτελούν Μέρος Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 24/02/2012Περιγραφή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία από Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας που Αποτελούν Μέρος Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ 2/2012

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία από Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας που αποτελούν μέρος Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», το οποίο αφορά τη μεθοδολογία την οποία πρέπει να ακολουθούν οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί για τη διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας που αποτελούν μέρος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα το βρείτε πιο κάτω. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 23 Μαρτίου 2012.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τα σχόλια του στο εν λόγω έγγραφο στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία) μέχρι τις 23 Μαρτίου 2012.


Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2012
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Οδηγίες Αξιολόγησης ΗΜΠ 02-12 δημόσια διαβούλευση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κα Κυριακή Πάντζιαρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpantziarou@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο