Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση – Για τις τροποποιήσεις του περί Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για τα συναφή θέματα Νόμου του 2004
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 26/11/2010Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 5/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποιήσει τον περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές καθώς και για τα Συναφή Θέματα Νόμο του 2004.

Το προσχέδιο του τροποποιητικού Νόμου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο : +357-22-814853 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2010.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
26 Νοεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ-track changes.docx (Μέγεθος Αρχείου: 87 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση himonas@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο