Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 29/01/2016Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2016

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δημοσιεύει προσχέδιο του Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια και τις θέσεις τους.

Το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου αναφέρεται στην πολιτική και στους στόχους που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών ηλεκτρονικών δικτύων καθώς και στις δράσεις που προγραμματίζει να εφαρμόσει για την επίτευξη αυτών.

Το εν λόγω έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2016, στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή φαξ) ή/και ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357-22-814854
Φαξ: +357-22-321925
Email: gkomodromos@mcw.gov.cy


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
29 Ιανουαρίου 2016

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 415 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkomodromos@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο