Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2014 και έκδοση δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 09/06/2017Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2016
Τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010 μέχρι 2014 και έκδοση δύο νέων Γενικών Εξουσιοδοτήσεων

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ και της εκτελεστικής απόφασης 2013/654/ΕΕ, με σκοπό την απλούστευση της λειτουργίας των κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) στην Ένωση και της υιοθέτησης της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2014.

Επιπλέον, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει τις πιο κάτω νέες γενικές εξουσιοδοτήσεις:


(α) Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη προς αντικατάσταση της υφιστάμενης (ΑΔΠ 126/2014).
(β) Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε πλοία προς αντικατάσταση της υφιστάμενης (ΑΔΠ 152/2012).

Τα προσχέδια του Διατάγματος και των δύο Γενικών Εξουσιοδοτήσεων είναι διαθέσιμα πιο κάτω και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τα πιο πάνω προσχέδια στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: gkomodromos@mcw.gov.cy, μέχρι τις 7 Αυγούστου 2017.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
9 Ιουνίου 2017

draft_General Authorisation MCA_6.2017_clean.doc (Μέγεθος Αρχείου: 258 KB)
draft_General Authorisation MCV_6.2017_clean.doc (Μέγεθος Αρχείου: 178 KB)
draft_Order General Authorisation and Registration_6.2017_track changes.doc (Μέγεθος Αρχείου: 417 KB)
draft_Order General Authorisation and Registration_6.2017_clean.doc (Μέγεθος Αρχείου: 409 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkomodromos@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο