Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Γενικής Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 14/02/2014Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 2/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2012

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, προτίθεται να τροποποιήσει τη Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων Από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (Κ.Δ.Π 100/2010, 5.3.2010) έτσι ώστε:

Το προσχέδιο γενικής εξουσιοδότησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο : +357-22-814853 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: gkomodromos@mcw.gov.cy, μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
14 Φεβρουαρίου 2014

Τροποποίηση Γενικής Εξουσιοδότησης WAS-RLAN.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 112 KB)
Track changes -Τροποποίηση Γενικής Εξουσιοδότησης WAS-RLAN.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 211 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkomodromos@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο