Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο των Εγγράφων «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» και «Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη Διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 05/09/2008Περιγραφή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο των Εγγράφων «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» και «Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη Διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο των Εγγράφων με τίτλο «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» και «Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη Διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» τα οποία αφορούν την υλοποίηση των προνοιών του Πλαισίου πολιτικής και διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με δυνατότητα εκπομπής το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 14/12/2005. Τα έγγραφα που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση βρίσκονται πιο κάτω. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 6η Οκτωβρίου 2008.

Κριτήρια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε ΗΜ Πεδία - Έγγραφο Δημόσια Διαβούλευση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 129 KB)
Οδηγίες Εκίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων- Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 417 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κα Κυριακή Πάντζιαρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpantziarou@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο