Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 19/07/2013Περιγραφή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»

Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ 8/2013

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», στο οποίο ζητούνται απόψεις/σχόλια κατά πόσο το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, για το οποίο απαιτείται η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μπορεί να αλλάξει και να γίνεται κάθε 12 μήνες. Το έγγραφο που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα το βρείτε πιο κάτω. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 16 Αυγούστου 2013.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τα σχόλια του στο εν λόγω έγγραφο στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία) μέχρι τις 16 Αυγούστου 2013.

Λευκωσία, 19 Ιουλίου 2013
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Δημόσια Διαβούλευση-Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 360 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Ανδρόνικο Κάκκουρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση akakkouras@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα
Αποτέλεσμα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Περιεχόμενο του Εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»
Κωδικός Αναφοράς ΤΗΕ 8/2013

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει το αποτέλεσμα της Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει γίνει σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου «Εξαμηνιαία Αξιολόγηση Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», στο οποίο ζητούνταν απόψεις/σχόλια σχετικά με το κατά πόσο το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, για το οποίο απαιτείται η αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μπορεί να αλλάξει ούτως ώστε να γίνεται κάθε 12 μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που έχουν ληφθεί, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει την άποψη ότι η εξαμηνιαία αξιολόγηση έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η οποία συμπεριλαμβάνεται και στους όρους των εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:

Οι Εταιρείες να συνεχίσουν να αξιολογούν την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κάθε έξι μήνες για κάθε σταθμό που ευρίσκεται εντός αστικής περιοχής ενώ οι σταθμοί που ευρίσκονται σε αγροτικές περιοχές να γίνονται μια φορά κάθε δώδεκα μήνες. Σημειώνεται ότι στο Έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τίτλο «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» καθορίζονται ως αγροτικές περιοχές οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν κτίρια σε ακτίνα 200 μέτρων από μια κεραία.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
18 Νοεμβρίου 2013

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο