Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση – Το περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Διάταγμα (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) του 2011
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 15/12/2010Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 6/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

το περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Διάταγμα
(Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) του 2011.


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει το περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Διάταγμα (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) του 2011.

Το προσχέδιο του Διατάγματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με το εν λόγω διάταγμα στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2011.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
15 Δεκεμβρίου 2010

Δημόσια Διαβούλευση – Το περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Διάταγμα (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) του 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 421 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση himonas@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο