Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημοσίευση απαντήσεων/σχολίων δημόσιας διαβούλευσης για την αδειοδότηση των ζωνών 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz και για την τροποποίηση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων ΜΤΝ και ΑΤΗΚ
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 28/02/2013Περιγραφή
Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και
Τροποποίηση Υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (MTN και ΑΤΗΚ) στις
Ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz

Δημοσίευση Απαντήσεων/Σχολίων

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει τη δημοσίευση των απαντήσεων/σχολίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, και 2500MHz, για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου/ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και για την τροποποίηση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (MTN και ΑΤΗΚ) στις ζώνες 900MHz, 1800MHz και 2100MHz.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 14.12.2012 μέχρι τις 30.01.2013. Σε αυτή συμμετείχαν 4 ιδιωτικές εταιρείες (Cablenet, MTN, Primetel, Kleos s.a.l.) ένας ημικρατικός οργανισμός (ΑΤΗΚ) και μια ανεξάρτητη αρχή (ΓΕΡΗΕΤ). Στο έγγραφο που δημοσιεύεται πιο κάτω συνοψίζονται τα κυριότερα σχόλια που λήφθηκαν από τις εταιρείες/οργανισμούς.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
28 Φεβρουαρίου 2013

Απαντήσεις και Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 308 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkomodromos@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο