Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 365/2008, 17.10.2008), το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ 2) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 449/2009, 31.12.2009) και το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 03/05/2010Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2006


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 7(2) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ότι προτίθεται να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 365/2008, 17.10.2008), το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ 2) Διάταγμα του 2008 (ΚΔΠ 449/2009, 31.12.2009) και το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τροποποίηση των πιο πάνω είναι αναγκαία για να υιοθετηθούν οι εξής Aποφάσεις της CEPT:
· ECC/DEC/(03)03
· ECC/DEC/(04)06amended
· ECC/DEC/(04)09amended
· ECC/DEC/(05)01
· ECC/DEC/(05)08
· ECC/DEC/(06)05
· ECC/DEC/(06)06
· ECC/DEC/(08)02 (λόγω ERC/DEC/(01)21)
· ECC/DEC/(08)05
· ECC/DEC/(09)02
· ECC/DEC/(05)09
· ECC/DEC/(05)10
· ECC/DEC/(06)02
· ECC/DEC/(06)03
· ECC/DEC/(07)01amended
· ΕCC/DEC/(07)04
· ECC/DEC/(07)05
· ECC/DEC/(08)06
· ECC/DEC/(09)01
· ECC/DEC/(09)04
· ECC/DEC/(09)05
· ECC/DEC/(05)11
· ECC/DEC/(05)12


Επιπρόσθετα στο Παράρτημα 5 του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) (Αρ 2) Διατάγματος του 2008 (ΚΔΠ 449/2009, 31.12.2009) έχουν προστεθεί δύο νέες κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων Συσκευών Μικρής Εμβέλειας (όπως καθορίζονται στην τελευταία έκδοση της Σύστασης ERC 70-03).

Τα προσχέδια των Διαταγμάτων και του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο : +357-22-814853 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι τις 31 Μαΐου 2010.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
30 Απριλίου 2010


Order authorisation exepmt 2010 - PI xxxx 2010.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1477 KB)
Order General Authorisation and Registration - PI xxxx 2010.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1360 KB)
Sxedio Radiosyxnothtwn ths Dhmokratias-xx-xx-2010-8th ammendment-greek.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 547 KB)

Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση himonas@ mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο