Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 264/2007)
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 25/09/2007Περιγραφή
Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 264/2007).

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη του συνημμένου Παραρτήματος 5 με τίτλο «Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Συσκευών Μικρής Εμβέλειας (Καθορίζονται στη Σύσταση ERC/REC 70-03)», καθώς και την προσθήκη πέντε όρων στο Διάταγμα που αφορούν τη χρήση των συσκευών μικρής εμβέλειας.

Το έγγραφο της δημόσιας διαβούλευσης, το παράρτημα 5 και το έγγραφο με τούς πέντε προτεινομένους όρους βρίσκονται πιο κάτω. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε και για τα τρία έγγραφα. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 25η Οκτωμβρίου 2007.


Final SRD Public Consultation Doc.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Final Exception Order Annex 5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 382 KB)
Final SRD decision terms.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 117 KB)

Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkomodromos@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο