Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Ανακοινώσεις
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων - Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
22/01/2010
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 1/2010


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Χορήγηση
Εξουσιοδοτήσεων Για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο


Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων

Δυνάμει της παραγράφου 10 των Εγγράφων Διαγωνισμού ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2009 με τίτλο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο», ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνουν ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 29 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 09.00πμ στις
22 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 09.00πμ.

Ως εκ τούτου η παράγραφος 1.5 των Εγγράφων Διαγωνισμού τροποποιείται ως εξής:


«
1.5 Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν από το Διευθυντή

(α) όχι αργότερα από τις 22 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 09.00 πμ, ή


(β) σε περίπτωση που η πιο πάνω προθεσμία παραταθεί από το Διευθυντή και τον Επίτροπο, με ανακοίνωσή τους που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όχι αργότερα από τη νέα ημερομηνία και ώρα που θα έχουν οριστεί από το Διευθυντή και τον Επίτροπο.»Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
22 Ιανουαρίου 2010


Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο