Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Δημόσια Διαβούλευση - Υιοθετήσεις Αποφάσεων CEPT/ECC
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 27/06/2014Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 4/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2012

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 7(2) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 ότι προτίθεται να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διάταγμα του 2014 (ΚΔΠ 130/2014, 28.02.2014) και το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τροποποίηση των πιο πάνω είναι αναγκαία για να υιοθετηθούν οι εξής Aποφάσεις της CEPT:

• ECC/DEC/(10)01
• ECC/DEC/(10)02
• ECC/DEC/(11)01
• ECC/DEC/(11)03
• ECC/DEC/(11)04
• ECC/DEC/(12)01
• ECC/DEC/(12)04
• ECC/DEC/(13)01
• ECC/DEC/(13)02

Με την υιοθέτηση των πιο πάνω Αποφάσεων της CEPT, οι πιο κάτω Αποφάσεις της CEPT δεν θα είναι πλέον σε ισχύ:

• ERC/DEC/(96)02
• ERC/DEC/(97)11
• ERC/DEC/(98)11
• ERC/DEC/(98)16
• ERC/DEC/(98)20
• ERC/DEC/(98)21
• ERC/DEC/(99)02
• ERC/DEC/(99)03
• ERC/DEC/(00)06
• ECC/DEC/(02)01
• ECC/DEC/(03)02
• ECC/DEC/(07)04
• ECC/DEC/(07)05
Τα προσχέδια του Διατάγματος και του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο : +357-22-814853 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: gkomodromos@mcw.gov.cy, μέχρι τις 28 Ιουλίου 2014.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
27 Ιουνίου 2014

Draft Order authorisation exempt No2 2014 - PI xxx 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 622 KB)
Draft Sxedio Radiosyxnothtwn ths Dhmokratias-xx-07-2014-15th ammendment-greek.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 349 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkomodromos@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο