Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Ανακοινώσεις
Live Update - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πλειστηριασμού Δ1/2018
14/05/2019
Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (800 MHz, 2600 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Τα αποτελέσματα του πλειστηριασμού βρίσκονται αναρτημένα στο πιο κάτω σύνδεσμο:


Live Update αποτελεσμάτων πλειστηριασμού

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο