Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Ο Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος-Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 15 (1) (β)
Ημερομηνία Δημοσιοποίησης: 23/12/2015Περιγραφή
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 7/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ 2004 ΜΕΧΡΙ 2012

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 15 (1) (β) των περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμων 2004 μέχρι 2012, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει Διάταγμα.

Η έκδοση του εν λόγω Διατάγματος αφορά την αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι των περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) Κανονισμών του 2013, Κ.Δ.Π. 267/2013 έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και το πρότυπο Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0.

Το προσχέδιο του Διατάγματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο : +357-22-814853 τηλεομοιότυπο: +357-22-321925 email: gkomodromos@mcw.gov.cy, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2016.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
23 Δεκεμβρίου 2015

Ηλεκτρονικές Υπογραφές-Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 15 (1) (β).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 96 KB)


Ανταπόκριση - (Στείλτε και εσείς Ανταπόκριση)
*Εάν η ανταπόκριση σας θα σταλεί σαν Συνημμένο Αρχείο (Attachment), παρακαλούμε όπως την στείλετε στον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkomodromos@mcw.gov.cyΑποτέλεσμα

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο