Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Αποστολή   

Η αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η στήριξη και προώθηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και της ψηφιακής καινοτομίας για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε προσιτές τιμές, με σκοπό την κοινωνική ευημερία των πολιτών και την οικονομική άνθιση των επιχειρήσεων και γενικότερα την εκμετάλλευση των ωφελημάτων που προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή.

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο