Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Κάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα
 Εκτυπωτής Εκτύπωση

Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά και Μικρά Επιβατηγά Σκάφη


Νομοθεσία
 • Κ.Δ.Π. 278/2012: Οι περί ακτοπλοϊκών και άλλων επιβατηγών σκαφών κανονισμοί του 2012.


  Διοικητικά Πρόστιμα
 • Πίνακας Διοικητικών Προστίμων


  Εγκύκλιοι
 • Εγκύκλιος 16/2016: 1. Οι Περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί-Έκτακτες Επιθεωρήσεις 2. Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί: Έντυπο Παράδοσης Λυμάτων
 • Εγκύκλιος 12/2014: Διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη.
 • Εγκύκλιος 11/2014: Ενυπόγραφο Σημείωμα και Έντυπο Καταμέτρησης Επιβατών και Επιβαινόντων Ακτοπλοϊκού Επιβατηγού Σκάφους.
 • Εγκύκλιος 2/2014: Παρέκκλιση από τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων σε Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά σκάφη.
 • Εγκύκλιος 29/2013: Παραβιάσεις προνοιών των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 278/2012 - Επιβολή Διοικητικών Προστίμων σε Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη και σε Μικρά Επιβατηγά Σκάφη.
 • Εγκύκλιος 28/2013: Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη και τα Μικρά Επιβατηγά Σκάφη - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΝ.
 • Εγκύκλιος 58/2012: Οι περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί του 2012, Κ.Δ.Π. 278/2012- Μέγιστος αριθμός επιβαινόντων που θα αναγράφεται στα νέα Πιστοποιητικά Ασφάλειας των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών.
 • Εγκύκλιος 50/2012: Οι περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί του 2012, Κ.Δ.Π. 278/2012 - Καθορισμός αριθμού επιβαινόντων που θα αναγράφεται στα νέα Πιστοποιητικά Ασφάλειας.


  Έντυπα
 • Έντυπο αίτησης επιθεώρησης ακτοπλοϊκού σκάφους.
 • Έντυπο αίτησης επιθεώρησης μικρού επιβατηγού σκάφους.


  Διάφορα
 • Ανακοίνωση: Τροποποίηση Κανονισμών των Ακτοπλοϊκών Σκαφών - Πρόσκληση για εισηγήσεις
 • Ανακοίνωση: Μέσα πυρόσβεσης σε ακτοπλοϊκά και μικρά επιβατηγά σκάφη
 • Ακτοπλοϊκά εφοδιασμένα με έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας.


 • Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

  ©2007 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου