Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Κάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα
 Εκτυπωτής Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργανισμούς που επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή μικρών σκαφών


Γίνονται δεκτές αιτήσεις από Οργανισμούς, μέλη του ΚΟΑ που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 14 των Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών 1999 (ΚΔΠ 121/99) και επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή για το έτος 2017, να καταθέσουν την αίτηση τους μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2016.
Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί με τη συμπλήρωση και την κατάθεση του εντύπου Αιτήσεως του Οργανισμού για εξουσιοδότηση και υπόδειξη εξεταστών για εξουσιοδότηση για τη διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Το σχετικό έντυπο επισυνάπτεται. Αιτήσεις χωρίς τη χρήση του εν λόγω εντύπου δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Νέοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, αποδεικτικά στοιχεία της πλήρους συμμόρφωσης τους με τον Κανονισμό 14, όπως αναφέρονται στο έντυπο αίτησης. Νοείται ότι για νέους εξεταστές θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία πλήρους συμμόρφωσης με τον κανονισμό 14 και 15.

Για οργανισμούς και εξεταστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί στο παρελθόν θα πρέπει ο Οργανισμός να αναφέρει ότι το εν λόγω έγγραφο έχει ήδη κατατεθεί. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί εκ νέου ένα έγγραφο εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή και απαραίτητα να επισυνάπτονται τα έγγραφα 5,6, και 7 για τον Οργανισμό που αφορούν Πιστοποιητικό εγγραφής σκάφους, Άδεια Κυκλοφορίας και Ασφαλιστικό Έγγραφο.

Ο κάθε Οργανισμός θα πρέπει να δηλώνει τα ονόματα των ατόμων που θα είναι υπεύθυνα για το συντονισμό και επικοινωνία με την Αρμόδια Αρχή για το 2017 (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικού, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Για περαιτέρω πληροφορίες, μέχρι και την τελευταία ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (τηλ 25848100).

Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου Wordaithsh organismoy final.doc
Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου PDFaithsh organismoy final.pdf


Κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader
Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

©2007 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου