Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Εικονίδιο Ειδήσεις Κάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα
 Εκτυπωτής Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Θέσεις για φοίτηση Κυπρίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοίαρχων και Μηχανικών) Ελλάδας


Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει πως η Ελληνική Κυβέρνηση θα παραχωρήσει σαράντα (40) θέσεις για φοίτηση Κυπρίων (άρρενες και θήλυς) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών) Ελλάδας.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από γραπτό διαγωνισμό στα πιο κάτω μαθήματα:
 • Ελληνικά (έκθεση ιδεών) (Διάρκεια: 1 ώρα)
 • Μαθηματικά (άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία) (Διάρκεια: 1 ώρα)
 • Αγγλικά σε επίπεδο καλής γνώσης (Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά)

  Η ημερομηνία εξετάσεων έχει καθοριστεί η 25η του Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στο Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού. Τα μαθήματα έχουν ίση βαρύτητα. Επιτυχόντες θα είναι οι σαράντα (40) που θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.

  Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να εξασφαλιστούν από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στη Λεμεσό ή από εδώ. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 από τον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού αρ. 1, Μέσα Γειτονιά, Τ.Κ. 56193. Μαζί με τις αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται και τα ακόλουθα:
  1. Πιστοποιητικό Γέννησης. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1990 και μετά.
  2. Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
  3. Απολυτήριο (πρωτότυπο) Δημοσίου Λυκείου ή εξατάξιας Τεχνικής Σχολής, τεχνικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης. Οι τελειόφοιτες μαθήτριες να προσκομίσουν αποδεικτικό φοίτησης στην Τρίτη τάξη.
  4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α», ή βεβαίωση ότι υπηρετούν τη θητεία τους για όσους έχουν καταταγεί με την Β ΕΣΣΟ 2016.
  5. Όσοι έχουν εξαιρεθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους υγείας, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από κυβερνητικό γιατρό, ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση για την οποία εξαιρέθηκαν, που να βεβαιώνει ότι, η πάθηση δεν υφίσταται πλέον, ή εάν αυτή υφίσταται δεν αποτελεί κώλυμα για εργασία ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού.
  6. Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής από την Επαρχιακή Διοίκηση της επαρχίας διαμονής τους.
  7. 20 ευρώ ως δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

  Αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά ή και που δεν συνοδεύονται από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δε θα παραλαμβάνονται.

  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στις 31/03/2016 από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας στην διεύθυνση: www.shipping.gov.cy στην ενότητα «Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού». Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 12 Αυγούστου 2017 τα ακόλουθα:
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την Αστυνομία με ημερομηνία έκδοσης από 1η Αυγούστου 2017 και μετά.
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης για υπηρεσία στην θάλασσα από οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο. Επειδή οι ιατρικές εξετάσεις πιθανόν να χρειαστούν περίπου μία εβδομάδα για να ολοκληρωθούν, οι επιτυχόντες παροτρύνονται να αποταθούν έγκαιρα στα κρατικά νοσοκομεία.

  Συναφώς αναφέρεται ότι ανάμεσα σε άλλα ιατρικά πρότυπα για τους ναυτικούς, για την εισδοχή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, τα κριτήρια οπτικής οξύτητας είναι αυξημένα σε σχέση με τα κριτήρια που προβλέπονται από την κυπριακή νομοθεσία και έχουν όπως πιο κάτω:

  Οπτική οξύτητα
  χωρίς γυαλιά
  με γυαλιά
  Αντίληψη χρωμάτων
  Πλοίαρχοι
  4/10 – 4/10 ή
  5/10 – 3/10
  7/10 -7/10
  Σε (10) ISHIHΑRA που δείχνονται επιτρέπονται (3) σφάλματα
  Μηχανικοί
  2/10 – 2/10
  6/10 – 6/10
  Αναγνώριση τρίχρωμου φανού • Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

  ©2007 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου