Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Κάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα
 Εκτυπωτής Εκτύπωση

Εξετάσεις για τις θέσεις Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
της Γραπτής Εξέτασης η οποία θα διεξαχθεί για θέσεις
Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας


Σημαντική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων σχετικά με τη γραπτή εξέταση (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4916 – ημερ. 29/01/2016):

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων και της διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων έχει ορισθεί η 4η Φεβρουαρίου 2017.
2. Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή (Συμβουλευτική Επιτροπή) περιγράφεται πιο κάτω.
3. Η εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας.
4. Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις έχει αποσταλεί διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση. Όσοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 16/01/2017, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22800763 για να ενημερωθούν σχετικά.


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή γνωστοποιεί ότι σε γενικές γραμμές οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν θέματα σε σχέση με:

1. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύκλο εργασιών του και τις βασικές αρμοδιότητες του.
Οι αιτητές για σκοπούς προετοιμασίας, μπορούν, μεταξύ άλλων να βοηθηθούν από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας www.shipping.gov.cy.

Οι υποψήφιοι προτρέπονται να μελετήσουν τις πληροφορίες ή εκδόσεις που υπάρχουν κάτω από τις επικεφαλίδες:
 • Ναυτιλιακό Κράτος
 • Το ΤΕΝ (επικεφαλίδες: «Σκοπός και Αποστολή» και «Οργανωτική Διάρθρωση»)
 • Ανακοινώσεις (επικεφαλίδα «Εκδόσεις»: «Κυπριακός οδηγός νηολόγησης πλοίων και συναφών θεμάτων» (υπάρχει μόνο στην Αγγλική γλώσσα) και «Η θάλασσα, το σκάφος αναψυχής και η ασφάλεια μας»).

  2. Τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας των Πλοίων και Ενημέρωσης) Νόμος του 2004 όπως τροποποιήθηκε (Νόμος 131(Ι) / 2004 όπως τροποποιήθηκε με Νόμους 98(Ι)/2010 και 92(Ι)/2012) και τις Διεθνείς Συμβάσεις που αναφέρονται στο Νόμο αυτό. Το κείμενο του Νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

  Γενικές πληροφορίες για τις Διεθνείς Συμβάσεις υπάρχουν στην Αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization-IMO) www.imo.org.

  3. Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)).
  Οι υποψήφιοι προτρέπονται να μελετήσουν τα άρθρα 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 55, 56, 57, 91, 92 και 94 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Το κείμενο των πιο πάνω άρθρων της Σύμβασης είναι διαθέσιμο εδώ.

  4. Το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization (IMO)).
  Οι αιτητές για σκοπούς προετοιμασίας, μπορούν, μεταξύ άλλων να βοηθηθούν από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού www.imo.org.

  5. Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Οι αιτητές για σκοπούς προετοιμασίας, μπορούν, μεταξύ άλλων να βοηθηθούν από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην διαδίκτυα πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/index_el.htm.

  Οι υποψήφιοι προτρέπονται να μελετήσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν κάτω από την επικεφαλίδα «Σχετικά με την ΕΕ»:
 • Βασικές Πληροφορίες
 • Όργανα και Οργανισμοί
 • Κράτη μέλη

  6. Tον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency (EMSA)).
  Οι αιτητές για σκοπούς προετοιμασίας, μπορούν, μεταξύ άλλων να βοηθηθούν από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην διαδίκτυα πύλη του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα http://www.emsa.europa.eu/.

  Οι υποψήφιοι προτρέπονται να μελετήσουν τo πληροφοριακό έντυπο του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα με τίτλο «Ποιοτική Ναυτιλία, Ασφαλέστερες Θάλασσες, Καθαρότεροι Ωκεανοί».

  7. Tη γεωγραφία και τα λιμάνια της Μεσογείου Θάλασσας.
  _________________


 • Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

  ©2007 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου