Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Εικονίδιο Ειδήσεις Κάντε κλικ εδώ: Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα
 Εκτυπωτής Εκτύπωση

Περιορισμοί που επιβάλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία σε πλοία που παράνομα καταπλέουν σε λιμάνια στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου


Οι σχετικοί περιορισμοί έχουν επιβληθεί με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο εκδόθηκε στις 3.10.1974 (Κ.Δ.Π. 265/74)1 και το οποίο κηρύττει τα λιμάνια της Αμμοχώστου, Καραβοστασίου και Κερύνειας ως κλειστά για όλα τα πλοία (για την ναυσιπλοΐα).

Το εν λόγω σχετικό Διάταγμα Κ.Δ.Π. 265/74 έχει υιοθετηθεί με βάση το άρθρο 25 του περί της Ρύθμισης Λιμένων Νόμου, Κεφ. 294 όπως τροποποιήθηκε (σήμερα άρθρο 15(1) του περί της Αρχής Λιμένων Νόμου 38 του 1973, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 28 του 1979).

Το άρθρο 15(2) του Νόμου 38/73 προνοεί για την επιβολή κυρώσεων ως ακολούθως:

«Ο πλοίαρχος ή/ και ο ιδιοκτήτης του πλοίου το οποίο κατά παράβαση απαγόρευσης η οποία διατάχθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) εισπλέει και αποπλέει από κλειστό για το πλοίο αυτό λιμάνι ή εισέρχεται ή παραμένει σε αυτό είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ ( 17.086) ή και στις δύο αυτές ποινές, και σε περίπτωση που το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση έχει την εξουσία να διατάξει τη διαγραφή του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο».

Οι πιο πάνω περιορισμοί τέθηκαν με σκοπό να διαφυλαχτεί η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα λιμάνια της και δεδομένου του γεγονότος ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δεν μπορούσε πλέον να διασφαλιστεί στις περιοχές που κατέχονται παράνομα από τον τουρκικό στρατό από το 1974.


1 Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 1139, Παράρτημα III , Μέρος (I) ημερ. 4.10.1974.
2 Το ποσό καθορίστηκε αρχικά σε Λίρες Κύπρου (δέκα χιλιάδες Λίρες Κύπρου) και μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ με βάση τις πρόνοιες της Γνωστοποίησης Κ.Δ.Π. 312/2007 (Επίσημη Εφημερίδα Αρ. 4210, Παράρτημα III, Μέρος (I), ημερ. 20.07.2007) που εκδόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση τον Περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007 (Νόμος 33(I) του 2007, όπως τροποποιήθηκε).


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

©2007 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου