Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Εικονίδιο Υπηρεσίες Παρεχόμενες μέσω Διαδικτύου English
 Εκτυπωτής Εκτύπωση

Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας προσφέρει αυτή την στιγμή δύο είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών; συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών και την υπηρεσία ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση ναυτικής ικανότητας των ναυτικών.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμές λογαριασμών μέσω JCC Smart (προϋποθέτει ύπαρξη λογαριασμού στο jccsmart.com)
Η JCCsmart είναι η διαδικτυακή πύλη της JCC Payments Systems LTD. Προς το παρόν το Τμήμα δέχεται πληρωμές μέσω της JCC Smart μόνο για:
 • Έκδοση ναυτικών φυλλαδίων, θεώρηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί από χώρες που αναγνωρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, έκδοση κυπριακών πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και κυπριακών πιστοποιητικών εκπαίδευσης.
 • Ανανέωση Άδειας Ασυρμάτου (όταν η άδεια δεν έχει λήξει)
 • Επανέκδοση Άδειας Ασυρμάτου (όταν η άδεια έχει λήξει)
 • Έκδοση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού CLC
 • Τέλη επιβεβαίωσης αποκατάστασης ελλείψεων μετά από επιθεώρηση ΕΚΛ

  Πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων
  Οδηγίες πληρωμής
  Το έμβασμα πρέπει να είναι πληρωτέο στο:
  Τράπεζα Κύπρου για το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
  Αρ Λογαριασμού: 0339-01-016858-00
  IBAN: CY23 0020 0339 0000 0001 0168 5800
  SWIFT address (BIC Code) of Bank of Cyprus Public Company Ltd: BCYPCY2N
  Σημείωση: Παρακαλούμε όπως δίνεται περιγραφή της πληρωμής.


  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Πιστοποίηση της αυθεντικότητας των πιστοποιητικών/εγγράφων των ναυτικών που εκδίδονται από το Τμήμα (ανοικτή πρόσβαση).
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη)
 • electronic Tonnage Tax System (eTTS) (απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη)
 • Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

  ©2007 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου