Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Ελέγχου
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Έργα Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ε.Ε. Χρήσιμες Συνδέσεις της Ευρωπαικής Ένωσης

Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ε.Ε.


Χρήσιμες Συνδέσεις της Ευρωπαικής Ένωσης

Χρήσιμες Συνδέσεις

· Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Περιφεριακής Πολιτικής

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

· Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

· Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

· Διαρθρωτικά Ταμεία Κύπρου

http://www.structuralfunds.org.cy/


· Περιφερειακή Πολιτική
· http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=CY&gv_reg=ALL&gv_PGM=1003&gv_defL=9&LAN=6

· Γραφείο Προγραμματισμού
· http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument
Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012

Κυβερνητική Πύλη

Δημόσιες Συμβάσεις

Ψηφιακή Τηλεόραση

Πολεοδομική Αμνηστία

Προώθηση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ)